Noves restriccions d’aigua als parcs i platges metropolitans
Foto: Xavi Cabo

L’AMB intensifica les restriccions d’aigua als parcs i platges metropolitans després de l’entrada en vigor, el 2 de març, de la fase d’excepcionalitat de la sequera, dictada per la Generalitat de Catalunya

Restriccions al parcs metropolitans

  • Aturada del reg per aspersió i reducció de les dosis i temps del reg per degoteig destinat a l’arbrat i la vegetació arbustiva amb l’objectiu d’assegurar la subsistència de la vegetació present als parcs amb el mínim consum d’aigua.
  • Mobilització de camions cisterna per regar amb aigua no potable els arbres i les plantes arbustives que no disposen d’instal·lació de reg automàtic.
  • Anul·lació de les tasques de ressembra i posada a punt de gespes i prats regats, habitualment programades a la primavera amb suport de reg i que comportarien per tant, un important consum d’aigua.
  • Anul·lació de les feines de reposició anual de plantes arbustives, habitualment programades a la primavera o la tardor i que per implantar-se correctament comportarien consums d’aigua.
  • Inspecció de les xarxes de sanejament sense les habituals tasques de neteja total de la xarxa, és a dir, se n’avaluarà l’estat i es netejaran puntualment si escau.
  • Eliminació de tasques de neteja de paviments i mobiliari urbà, que es faran només en cas que existeixi un risc per a la salut.

 Restriccions a les platges metropolitanes

  • Les dutxes resten fora de servei des de la fase anterior de l’activació del decret de sequera, és a dir, des de la fase d’alerta. En aquest cas, per tant, la situació no canvia.
  • Renovació de claus de pas de tots els elements de dutxes i rentapeus i un control exhaustiu dels comptadors per tal d’eliminar al màxim les pèrdues d’aigua a les conduccions.
  • Rectificació dels protocols de neteja d’equipaments, instal·lacions i mobiliari de platges a una reducció al mínim dels consums imprescindibles per al funcionament òptim.