Amplia oferta de casals, colònies, activitats esportives i artístiques per aquest estiu
Amplia oferta de casals, colònies, activitats esportives i artístiques per aquest estiu

L’Ajuntament atorga, un any més, ajuts econòmics a les famílies per tal que infants i jovent puguin gaudir de les activitats infantils i juvenils programades per a aquest estiu en col·laboració amb les entitats de lleure, clubs esportius i escoles d’art.

En concret l’Ajuntament atorgarà beques a les famílies per a les activitats d’estiu en funció del nivell de renda i de les necessitats de conciliació. L’import de la beca pot ser de fins a un màxim del 100% del cost de l’activitat per a un màxim de 5 setmanes. S’hi poden acollir els infants empadronats a Gavà que tinguin entre 3 i 16 anys i que estiguin cursant de P3 a 4t d’ESO l’any de la convocatòria. Les condicions per poder accedir-hi estan en funció del nivell de renda de la unitat familiar que oscil·la entre els 15.841,91 euros per a una unitat familiar de 2 persones fins el 23.341,91 para la formada per 7 persones.

A més del nivell de renda, es valoraran els aspectes següents:

 •  Estar treballant els dos cònjuges
 •  Família monoparental
 •  Tenir més d’un fill en edat escolar (P3 a 4t d’ESO)
 •  Condicions de discapacitat del beneficiari o germans de més d’un 33%
 •  Família nombrosa
 •  Acolliment d’infant
 •  Necessitat prescrita pels serveis socials
 •  Haver tingut beca menjador durant el curs escolar de l’any de la convocatòria en el supòsit que l’activitat escollida disposi de servei de menjador

Suport a la inclusió

També hi haurà subvencions de suport a la inclusió per a joves i infants entre 3 i 18 anys que estiguin empadronats a Gavà, matriculats en una escola d’educació especial o siguin alumnes d’un SIEI a l’escola ordinària i matriculats en una activitat d’estiu en un centre del municipi i col·laborador amb l’Ajuntament de Gavà. 
L’import de la beca pot ser de fins a 400 € per setmana i l’ha de demanar la família directament.

Es valoraran les necessitats dels infants i els joves, i els recursos necessaris per poder participar en el casal. Es tindrà en compte la seva:

 • Autonomia
 • Mobilitat
 • Capacitat de relació
 • Grau de discapacitat
 • Altres…

No hi ha un nivell de renda màxim per poder accedir a la convocatòria.

Les beques i ajuts es poden de manar del 17 de maig al 14 de juny. La sol·licitud s’ha de presentar de forma telemàtica  i de forma excepcional, amb cita prèvia, a l’Ajuntament de Gavà.