Obres de rehabilitació
Obres de rehabilitació del col·lector del carrer de les Colomeres

Aquest dimarts, 19 de setembre, han donat inici les obres de renovació del col·lector del carrer de les Colomeres de Gavà, unes feines que s’allargaran fins el proper 26 de setembre i que permetran la substitució de la canonada que, a causa del degast, podia provocar problemes de filtracions i esfondraments.

La intervenció consisteix en la rehabilitació interna del col·lector

La intervenció consisteix en la rehabilitació interna del col·lector, amb la instal·lació d’un nou tub dins del ja existent. Això minimitza l’impacte de l’obra a la via pública ja que només serà necessari obrir-ne dos pous.

L’obra, que millorarà l’estabilitat i funcionament del col·lector, comportarà els talls de trànsit, tot i que es permetrà l’accés als guals. Consulta aquí les afectacions.

Així mateix tindrà afectació en el recorregut dels autobusos. Consulta l’itinerari