Oferta plena de transport públic al sector Barcelona

Amb l’inici del període lectiu, la xarxa de transport públic de l’àrea de Barcelona s’ha preparat per un augment de la demanda amb l’entrada en servei del 100% de l’oferta disponible, inclosos els serveis vinculats a l’activitat lectiva, i amb totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries. D’aquesta manera, podran atendre’s les necessitats de desplaçament de la ciutadania i fer-ho amb total seguretat, encara que això pugui comportar una densitat important de persones usuàries en determinats moment del dia i en determinades línies.

Diferents estudis a nivell internacional han posat de manifest que viatjar en transport públic no és una font important de transmissió del contagi, i per tant, la xarxa de transport públic es considera segura.

Mesures per part dels operadors

Els diferents operadors han posat en marxa diferents mesures d’higienització i prevenció per garantir la seguretat de la xarxa. Entre aquestes mesures se situen la renovació constant de l’aire en tots els vehicles, però també la presència de personal d’atenció a les persones usuàries en els punts amb més probabilitat de concentració, la senyalització de les estacions o la col·locació de dispensadors de gel hidroalcohòlic. Actualment, totes les estacions de FGC, 72 estacions de TMB i 20 de Rodalies de Catalunya ja disposen de dispensadors de gel hidroalcohòlic. Els principals operadors ja han obtingut, o estan en procés d’obtenir, la certificació d’espai segur d’acord als seus protocols de neteja i desinfecció davant la covid-19.

Evitar les hores punta i fer servir correctament la mascareta

Les mesures d’autoprotecció per part de les persones usuàries són imprescindibles. L’ús permanent de la mascareta correctament col·locada, evitant les accions que obliguin a treure-se-la, com menjar i beure, és bàsic. També es demana a les persones usuàries la circulació adequades a les estacions i passadissos, seguint la senyalització existent, l’espera del vehicle següent en cas que sigui necessari, i evitar les converses llargues dins dels vehicles. D’altra banda, les persones diagnosticades de la malaltia, mentre no tinguin l’alta mèdica, les persones en quarantena i les persones que no poden dur permanentment la mascareta han d’abstenir-se d’utilitzar la xarxa de transport públic.

L’ATM continua recordant la conveniència d’una flexibilització horària de l’activitat laboral i docent que permeti destensar el transport públic durant les hores punta.

Adaptació de l’oferta al període lectiu

Amb l’inici del curs escolar, el transport públic incorpora les línies que donen servei a les zones educatives i ofereix tota la seva capacitat disponible.

  • Metro TMB: l’oferta del metro ja se situa al 100%, i incorpora un reforç de l’oferta habitual durant les hores punta de matí i tarda.
  • Bus TMB: es recupera el 100% de l’oferta i es tornen a obrir les portes davanteres, un cop tots els vehicles estan equipats amb mampares.

Rodalies de Catalunya

Renfe: entren en servei la R7 i R8 a partir del dilluns 14. Sense tenir en compte els condicionants de les obres a les infraestructures pel corredor mediterrani i La Sagrera, l’oferta se situa al 100% de la disponible.

FGC: es manté amb el 100% de l’oferta, i la L7 recupera el seu trajecte habitual, limitat per obres fins el dijous 10.

TRAM: es manté amb el 100% de l’oferta.

Bus metropolità, gestionat per l’AMB: es manté amb el 100% de l’oferta i incorpora reforços en les línies que van a centres educatius de primària i secundària.

Bus interurbà, gestionat per la Generalitat de Catalunya: entren en servei les línies de busos a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Bus urbans dels municipis integrats a l’AMTU recuperen gairebé el 100% de l’oferta habitual a la majoria de municipis.

La demanda creix fins al 60%

Durant els primers dies de setembre, la demanda ha anat augmentant progressivament, situant-se fins al 60% de mitjana aproximada. A TMB, la demanda mitjana ha estat del 55% a bus i metro, i algun dia s’ha arribat al milió de validacions. Pel que fa a FGC, les línies Barcelona-Vallès han arribat a un 53% de la demanda i Llobregat-Anoia al 61%. Rodalies de Catalunya – Renfe manté aproximadament la demanda, arribant al 55% de mitjana. Al Trambaix la demanda s’ha situat al 61%, i al Trambesòs, al 55%. Pel que fa al bus metropolità de l’AMB i l’interurbà, han arribat al 58% i 60% de la demanda respectivament. Els busos urbans dels municipis gestionats per l’AMTU han tingut una demanda del 55%.

El servei nocturn cap de setmana segueix limitat

El servei ferroviari, tant de metro, TRAM i FGC, seguirà finalitzant a les 00h, inclòs el cap de setmana i festius. Aquesta oferta restringida es mantindrà fins que l’anul·lació de les mesures que limiten l’oci nocturn no justifiqui un canvi.