L’Oficina d’Atenció Ciutadana incorpora una pantalla interactiva de valoració del servei
L’Oficina d’Atenció Ciutadana incorpora una pantalla interactiva de valoració del servei

L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Gavà compta amb un nou sistema perquè les persones usuàries puguin valorar l’atenció rebuda d’una manera àgil i còmoda. Es tracta d’una pantalla interactiva que permet fer un seguit de valoracions sobre la gestió de l’OAC mitjançant un clic en una icona.

La pantalla interactiva permet mecanitzar i agilitzar la recollida de les opinions, que des de 2012 i fins el passat mes de maig es feia mitjançant dues enquestes anuals guiades per les mateixes treballadores de l’OAC. Els resultats s’havien de gestionar de forma manual, però ara es disposarà d’aquesta informació de forma automàtica i continua i sense que impliqui cap actuació per part dels treballadors municipals, cosa que ajuda que les valoracions siguin més objectives.

Es demana a la ciutadania que puntuï l’atenció rebuda mitjançant unes icones similars a les emoticones, que confirmi si s’ha resolt la seva consulta, o bé que valori el temps d’espera, el condicionament de l’oficina i l’amplitud horària. L’enquesta és anònima, tot i que es demana a la persona si viu a Gavà o bé en un altre municipi, i també l’edat.

Del 18 de desembre al 8 de gener, s’han omplert 191 enquestes a través de la pantalla interactiva. El 76% de les persones en fa una valoració positiva de l’atenció rebuda, amb una puntuació mitjana de 8,3 punts sobre 10.

També s’extreu que el 78,76% considera que s’ha resolt la consulta efectuada amb una nota mitjana de 4,25 sobre 5. El tracte rebut rep una puntuació del 4,37. La resta de preguntes que es fa a la persona usuària sobre temps d’espera, coneixement de la persona que l’atén, amplitud horària i condicions de l’oficina també supera la valoració de 4 punts sobre 5.

El tinent d’alcalde de Nova Governança i Economia, Jordi Tort, ha explicat que amb aquest sistema “fem un pas més en l’avaluació dels serveis municipals, en la transparència i en el retiment de comptes a la ciutadania d’allò que fem, ja que amb aquesta pantalla tàctil tothom pot valorar, de manera fàcil i àgil, el servei de l’OAC”. Tort afegeix que els resultats que llencen les primeres enquestes interactives “són prou bons, veiem que la ciutadania continua avaluant molt bé l’atenció rebuda a l’OAC si bé hem identificat que cal millorar quant al temps d’espera i ampliar l’horari de cita prèvia”.

Precisament, aquest horari del servei de cita prèvia s’ampliarà en els primers mesos de 2018 durant tot l’horari d’atenció de l’OAC amb l’objectiu d’afavorir que un major nombre de persones el faci servir.

Així, sol·licitant cita mitjançant la pàgina web gavaciutat.cat, telefònicament o presencialment, els ciutadans podran realitzar els seus tràmits habituals sense cues. Aquest sistema conviurà amb l’atenció a demanda per ordre d’accés actual. Segons les enquestes interactives, només han fet servir la cita prèvia el 20% de les persones usuàries.