Albert Massana, portaveu del Grup Municipal d'ERC
Albert Massana, portaveu del Grup Municipal d'ERC

Dilluns 20 de juliol es va signar el pacte europeu per a la reactivació econòmica i fer front a la crisi sanitària, econòmica, social i climàtica. L’ajuda contindrà subvencions directes que no s’hauran de retornar, amb la condició de canvis estructurals en l’economia. Cal exigir que aquests canvis no impliquin ni retallades salarials ni baixades de pensions, al contrari: cal lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal que ja puja a més del 20% del PIB. Per garantir les pensions és indispensable la regularització dels migrants perquè puguin incorporar-se al món laboral amb sous dignes i cotitzar a la Seguretat Social.

Com a republicans, sempre hem demanat regularitzar els ciutadans residents sense papers perquè cotitzin i facin sostenible el sistema de benestar social. La desfeta progressiva del sistema públic de pensions ve provocada per la baixada demogràfica i els baixos sous dels contractes precaris. Si el govern aposta per abaixar sous i pensions, es redueix el poder adquisitiu i baixa la demanda i, per tant, la producció no té sortida i el sistema col·lapsa. És el cercle viciós de les retallades. Més retallades comporten més precarització, més pobresa, menys capacitat de comprar i, en conseqüència, més ruïna per als emprenedors i empresaris.

Com va idear Gerald Ford, augmentant el sou dels seus obrers –cosa que va horroritzar els altres industrials– possibilitava la creació d’una classe mitjana amb capacitat adquisitiva suficient per conformar una demanda potent que justifiqués l’existència d’una oferta igual de potent. És el cercle virtuós de l’economia.

Si volem garantir l’estat del benestar, la reforma estructural que ens cal és aquesta: sous dignes, més migrants en actiu regularitzats, i penes molt més dures contra els defraudadors.