ParticipAcció 2019
L'alcaldessa es va trobar amb els joves a la Casa Gran.

L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha encoratjat els joves de Gavà a decidir quins dels seus projectes volen que l’Ajuntament tiri endavant de la mà del programa ParticipAcció, el pressupost participatiu jove de Gavà. El projecte, de participació directa vinculant, servirà per definir, seleccionar i executar accions i activitats destinades a la gent jove del municipi amb un import global de 14.000 euros.

L’alcaldessa va assistir ahir a una sessió presencial celebrada a l’Espai Jove La Casa Gran, on els joves ja van poder fer les seves primeres aportacions. Allà, va explicar que “aquest projecte segueix amb la línia del que hem anat fent amb el Junts Fem Barri, si bé aquí no es tracta de definir obres sinó iniciatives, activitats o programes en què els joves també hauran d’implicar-se en el seu desenvolupament i execució. Es tracta de propostes que han de respondre a un seguit d’objectius, que tinguin a veure amb la formació, amb el foment de la cultura, de l’esport… i que, sobretot, siguin inclusius i contribueixin a promoure un sèrie de valors que també estan molt presents entre la gent jove de Gavà”.

Els orígens

Arran de la trobada amb joves a l’Espai Jove La Casa Gran –en el marc del programa Alcaldessa als barris- es va fer palesa la necessitat dels col·lectius juvenils de desenvolupar algunes idees i iniciatives pròpies i la mancança actual d’espais o mecanismes per realitzar-les. Aquest projecte sorgeix per donar resposta a aquest neguit i de l’oportunitat detectada de generar un entorn per crear noves dinàmiques de participació –dotades de recursos- entre la joventut del municipi.

ParticipAcció també es vincula amb tres dels àmbits d’actuació del Pla Local de Joventut 2018-2021: el d’educació i formació, quant a promocionar l’educació en valors per fomentar el desenvolupament personal dels i les joves, no només el curricular, en l’etapa educativa; participació i associacionisme, incentivar la participació i la implicació dels joves en iniciatives, i cohesió social i territorial, per treballar en el sentiment de pertinença i arrelament a Gavà, potenciant accions i projectes que augmentin la pertinença dels i les joves a la ciutat, coneixent-la i implicant-se en la seva construcció.

ParticipAcció s’adreça a joves de 16 a 29 anys empadronats a Gavà. El projecte ha arrencat aquesta setmana amb la fase de presentació de propostes. El projecte participatiu és sobretot digital. A través la plataforma Gavà Participa, Gavà Decideix, els i les joves podran presentar les seves propostes d’activitats, accions i projectes i, posteriorment, votar.

“Aquest projecte participatiu tindrà molta presència a la xarxa, a la plataforma Gavà Participa, Gavà Decideix i també a Facebook, Twitter i Instagram perquè sigui més fàcil, més còmode i que no hi hagi excusa per no participar”, va afirmar l’alcaldessa, que va expressar el seu convenciment de què Participacció tindrà una bona acollida. “Sabem que hi ha joves que s’impliquen, que defineixen projectes. A l’Espai Jove La Casa Gran hi ha diferents comissions participatives, com el circuit musical o la que organitza la festa de Halloween. Per tant, tenim un grup que està mobilitzat, que s’està organitzant i l’objectiu és fer això cada cop més ampli”.

Presentació de propostes

El termini de presentació de propostes s’allargarà fins al 24 de febrer. Les actuacions proposades hauran de complir un seguit de requisits. Hauran de ser: públiques, obertes a tots els joves i no exclusives d’un col·lectiu específic; inclusives, tot respectant a les persones i col·lectius; realistes, amb inici i durada màxima l’any 2019; sense ànim de lucre; s’hauran d’executar a Gavà; no poden superar els 7.000 euros de pressupost, hi han de ser participades, és a dir, liderades els joves amb el suport de l’Ajuntament.

Avaluació i votacions

Tancat el termini de presentació de propostes, aquestes seran avaluades per part dels tècnics municipals de Participació Ciutadana i Joventut, els quals donaran resposta sobre si són susceptibles, o no, de ser acceptades pel procés de votació.

En aquesta fase és molt important el retorn. No només a través de la web, sinó també en contacte directe amb els joves que les presentin per explicar si són o no viables i, en el cas que no ho siguin, donar l’opció de reformular-les perquè puguin passar a votació.

La plataforma digital esdevindrà el canal on els i les joves podran emetre el seu vot, entre el 4 i el 24 de març. S’executaran les propostes que rebin més vots, un màxim de tres per garantir un correcte seguiment i dinamització. Les accions guanyadores es coneixeran el 25 de març.