Petició per mantenir les beques menjador aquest estiu
Escola Marcel·lí Moragas de Gavà.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat demana a la Generalitat de Catalunya que mantingui les beques de menjador escolar també a l’estiu argumentant que “la situació d’emergència sanitària que estem patint ha provocat una situació d’excepcionalitat en la qual moltes famílies arreu de Catalunya han vist com els seus ingressos han baixat de forma radical”

Al Baix Llobregat, a banda de les nombroses persones que han perdut el seu lloc de treball, els treballadors i treballadores afectats per un ERTO, segons les dades d’impacte de la COVID-19 publicades per l’Observatori Comarcal, és de 92.046, sent el 13.5% del total de persones afectades per un ERTO a Catalunya (682.374).

L’ens comarcal precisa que “la vulnerabilitat de moltes famílies s’incrementa de forma alarmant, i des dels Serveis Socials, amb el suport de les diferents administracions provincials i autonòmiques, es preparen per a enfrontar una situació d’elevada dificultat econòmica i social” raó per la qual “és de gran importància garantir els drets dels infants a una alimentació equilibrada, almenys una vegada al dia en un entorn d’activitats educatives i de lleure”

Les beques de menjador escolar (o targetes moneders mentre les escoles estiguin tancades per la COVID-19) estan previstes fins al 19 de juny de 2020. En un context com aquest, que mai abans havíem viscut, El Consell Comarcal demana al Departament d’Educació que “mantingui el suport de les beques de menjador escolar també al llarg dels mesos de juliol i agost, atès que l’objectiu principal és el de vetllar pel benestar de l’alumnat en situació de vulnerabilitat.”

Pel que fa a les beques de menjador escolar del curs 2020-2021 es demana “la col·laboració dels centres escolars en el procés de recollida de sol·licituds, com en altres convocatòries, en els terminis en què sigui possible i d’acord amb les mesures establertes”.