Pla d’accessibilitat al Bus Metropolità
Foto: AMB

L’AMB ha impulsat el Pla estratègic d’accessibilitat del Bus Metropolità, que marca les grans línies de treball i projectes per millorar l’accessibilitat al servei de Bus Metropolità per als propers quatre anys, del 2023-2027 amb l’objectiu principal és continuar millorant l’accessibilitat i la inclusivitat per a totes les persones al servei

 7 línies estratègiques

  1. Potenciar el model de gestió de l’accessibilitat des de l’AMB més transversal, amb més capacitat de control i seguiment.
  2. Considerar l’accessibilitat com un atribut més de qualitat dels serveis per avaluar les empreses contractades per l’AMB.
  3. Incrementar les tecnologies de la informació i comunicació en el viatge per un Bus Metropolità més inclusiu i accessible.
  4. Actuar en la millora de l’accessibilitat de les parades del servei de Bus Metropolità.
  5. Identificar els elements clau d’accessibilitat de l’autobús metropolità i propostes de millora.
  6. Millorar la informació que reben tant els usuaris del transport públic com les persones dedicades a l’accessibilitat del Bus Metropolità.
  7. Millorar les condicions de viatge i apoderar tots els usuaris per fer un ús segur i agradable del servei d’autobús.

Proves pilot per a persones amb dificultats auditives i visuals

Una d’aquestes proves pilot serà l’adaptació d’un autobús, on s’instal·larà un sistema de bucle inductiu. Aquest dispositiu incorpora un botó que, sempre que el vehicle estigui adaptat, permet aïllar el soroll ambient de l’entorn i facilitar a les persones amb problemes auditius sentir millor els missatges del bus.

Una altra prova pilot serà la incorporació del Braille en la informació essencial a la parada de l’autobús, que facilitarà l’accés a la informació per a les persones invidents i la millora de les parades per fer-les més accessibles amb el rebliment d’escocells d’arbres per millorar la zona d’espera dels usuaris

D’altra banda, l’AMB també està instal·lant un nou model de marquesina, amb un nou disseny més accessible i amb més il·luminació. Aquest nou model, que incorpora menys suports verticals, fet que facilita l’accés.

Mirada feminista als viatges

El nou Pla també té en compte la inclusivitat en clau de gènere amb marxes exploratòries i trobades amb dones que utilitzen el bus per analitzar les condicions de viatge de les usuàries des del punt de vista del confort, la seguretat i la pertinença.