Pla Gavà ciutat inclusiva
Un dels moments de l'acte.

Aquest dilluns s’ha presentat un Pla d’acció per a la població de persones amb discapacitat que tindrà vigència fins el 2024. Es tracta, segons ha precisat l’alcaldessa, Raquel Sánchez, “d’un pla rigorós, i a la vegada ambiciós, que ha estat possible gràcies a la implicació de moltes persones i entitats, amb l’objectiu de poder-hi encabir les seves idees i coneixements”.

El projecte rau d’una diagnosi encarregada a la Diputació on s’ha fet una radiografia de les necessitats que té la ciutat en aquesta matèria. A partir d’aquí, es va encetar un procés participatiu que va treballar en l’aportació de propostes que, després d’ordenar-se i prioritzar-se, s’han estructurat en diferents línies d’acció.

Principals línies d’acció

Informació i acompanyament

 • Elaboració d’una guia de recursos
 • Crear un servei d’informació integral a l’Ajuntament
 • Formació i acompanyament a les famílies
 • Formació als professionals de l’Ajuntament i foment de la sensibilització d’altres serveis públics

Accessibilitat

 • Més i millor transport adaptat
 • Actualització del Pla d’accessibilitat
 • Incentius a comerços perquè s’adaptin en accessibilitat
 • Suport per als arranjaments d’habitatges
 • Avançar en l’adaptació dels equipaments culturals i esportius

Educació

 • Activitats extraescolars inclusives
 • Més monitors i més formats per atendre a l’alumnat en horari no lectius
 • Potenciar programes d’inserció

Treball

 • Creació d’un dispositiu de suport a l’ocupació per a persones amb discapacitat
 • Incentius per a iniciatives empresarials
 • Connectar el TAS amb programes d’ocupació
 • Anàlisi del potencial d’ocupació de persones amb discapacitat a l’Ajuntament Suport a Caviga
 • Clàusules socials en la contractació externa de l’Ajuntament

Habitatge

 • Ajuts per a l’adaptació dels habitatges
 • Recursos residencials per a les persones amb discapacitat
 • Treballar per a un recurs “Respir” a la comarca per a famílies cuidadores

Lleure, cultura i esport

 • Tallers a esplais
 • Planificació inclusiva als esdeveniments de ciutat
 • Activitats a la Casa Gran
 • Fomentar la diversificació de l’oferta de lleure

Participació i comunicació

 • Reforçar la participació de les persones amb discapacitat
 • Formació de professionals municipals per fomentar la participació de persones amb discapacitat intel·lectual
 • Ampliar la comunicació de l’Ajuntament cap a altres municipis amb els quals hi ha recursos mancomunats

Sensibilització

 • Projecte de sensibilització a les escoles
 • projecte compartit entre Caviga i alumnat d’ESO
 • Reforçar la presència als mitjans de persones amb discapacitat i de notícies relacionades amb la inclusió
 • Consolidar les Jornades d’Inclusió

Salut

 • Promoure formació adreçada als professionals de la salut per traslladar-los el avenços fets en el camp social
 • Difusió de la targeta Cuida’m
 • Incorporació de la casuística de els dones amb discapacitat en els protocols d’actuació en cas de violència masclista

L’alcaldessa assegura voler que “tothom es faci seu aquest pla” amb l’objectiu de “construir una ciutat més amable amb persones que poden ser diferents, però que són ciutadans i ciutadanes de ple dret i han de poder dur una vida autònoma i digna”.