Les platges metropolitanes es preparen pel fred
Foto: Pere Virgili

Aquest mes de setembre l’AMB porta a terme l’operació de desmuntatge d’una part del mobiliari i les instal·lacions de les platges metropolitanes. Aquestes actuacions, que s’allargaran fins a mitjans d’octubre, s’aniran realitzant gradualment a mesura que els diferents municipis vagin finalitzant formalment la temporada de bany i la prestació dels serveis de vigilància.

  • Les intervencions més importants que s’estan portant a terme són les següents:
  • Desmuntatge dels mòduls de salvament i de primers auxilis (una torre d’intervenció + 15 mòduls de primers auxilis)
  • Desmuntatge dels lavabos i vestidors adaptats i dels senyals de serveis (10 d’adaptats + 6 d’estàndard)
  • Retirada de passeres adaptades enrotllables i plataformes de fusta (més de 500 metres)
  • Desplaçament dels aparcaments per a bicicletes (més de 50 unitats)
  • Retirada d’abalisaments marins (més de 25 km)

Tot aquest material es trasllada al magatzem i allà s’hi fa una tasca de repàs i es posa a punt per garantir-ne el bon ús i funcionament per a la propera temporada de bany.

L’objectiu principal d’aquesta acció és preparar les platges metropolitanes per a la temporada d’hivern i minimitzar els danys que pot patir el mobiliari a causa dels temporals, de tal manera que es redueixen possibles riscos per als usuaris i s’allarga la vida útil d’aquests equipaments. Es tracta de fer les feines tan ràpid com sigui possible davant dels possibles episodis d’onatge, que comencen a produir-se en aquestes dates. Els equipaments es retiren en funció del risc al qual estarien exposats davant d’un temporal marítim i també en funció de les necessitats i particularitats de cada platja.

En aquest sentit, cal destacar que les conclusions dels estudis previs del Pla d’estabilització del delta del Llobregat també han servit per millorar la planificació en la gestió i el manteniment dels equipaments de les platges. L’augment de la freqüència dels temporals de sud i el fet que aquest tipus d’episodis tinguin molt més impacte a les platges del litoral metropolità sud han fet adequar el sistema de desmuntatge, de manera que es retiren els equipaments més exposats a aquestes situacions.

Viladecans 18.09.2020 Tasques finalització temporada alta a les platges metropolitanes AMB. Foto Pere Virgili

Gestió de les platges metropolitanes durant l’hivern

La finalització de la temporada alta i la davallada d’usuaris no impliquen el final de les tasques de manteniment per part de l’AMB.

Durant la tardor i l’hivern, la gestió integral de les platges no s’atura, i es fa un especial seguiment dels temporals de pluja i mala mar i dels possibles danys que puguin causar. Cal recordar que l’AMB té un protocol d’actuació previ als temporals, regit per les alertes del Servei Meteorològic de Catalunya, l’Agència Estatal de Meteorologia i Protecció Civil. Les actuacions principals són l’obertura de les rieres a la desembocadura per canalitzar l’aigua de les crescudes i evitar inundacions de zones urbanes i infraestructures i també, si cal, la retirada de mobiliari susceptible de resultar afectat per les onades. Un cop passat l’episodi, l’AMB porta a terme la gestió de residus i canyes procedents de la crescuda dels rius Llobregat i Besòs, arrossegades pels corrents marins i dipositades a la platja.

Les platges són el principal espai públic de la metròpolis de Barcelona, amb uns 10 milions d’usuaris anuals i un ús creixent durant tot l’any amb diferents activitats socials, educatives, lúdiques o esportives. Per tant, es continuen realitzant tasques de manteniment sobre les zones de jocs infantils i esportives, la senyalització i la resta de mobiliari de la platja. Respecte a la neteja, s’ajusta la freqüència del garbellament, que passa de ser diari durant la temporada alta a primera línia de mar a fer-se un mínim de dues vegades al mes durant la temporada baixa, que començarà el pròxim 1 d’octubre.