Les platges metropolitanes retrocediran més de 20 metres en 30 anys
L’AMB demana al Ministeri per a la Transició Ecològica un pla d’estabilització de les platges

L’AMB ha donat a conèixer un estudi que conclou que les platges metropolitanes retrocediran més de 20 metres en 30 anys si Si no es porta a terme un pla estructural de resiliència Per això, l’AMB demana al Govern espanyol un pla d’estabilització del litoral metropolità i estén la mà per coordinar-lo.

Resultats dels informes

  • Es perden 160.000 m3 anuals de sorra al delta del Llobregat.
  • Les aportacions anuals de sorra del port de Barcelona en compliment de la Declaració d’impacte ambiental (DIA) són insuficients i la granulometria no és l’adequada.
  • El dic del riu Llobregat té un paper negatiu en la regeneració de les platges del delta del Llobregat. Aquesta infraestructura, que té 8 metres de profunditat, actua com a “trampa” de sediments, que baixen fins a aquesta fondària i després s’hi queden atrapats. Així doncs, la conca sedimentària del riu Llobregat s’ha desconnectat del delta, fet que trenca la dinàmica natural d’aportació i transport de sediments, que alhora són regeneradors naturals de sorra a les platges.
  • Les platges del litoral metropolità sud retrocedeixen 1 metre de mitjana anual.
  • Els temporals han incrementat notablement des del 2017, i són més prematurs, intensos, freqüents i llargs. Aquesta conjuntura fa augmentar l’erosió i la inundabilitat de les platges.

Aquests resultats i indicadors complementen un primer estudi de les platges del delta del Llobregat, en què l’AMB va descobrir un sistema de barres de sorra submergides que podria protegir les platges del litoral metropolità sud, amb 1,5 metres d’alçada i una longitud de 20 quilòmetres.

L’AMB estén la mà al Ministeri per a la Transició Ecològica

L’organisme metropolità ofereix la màxima col·laboració tècnica i institucional als organismes competents i estén la mà a la Generalitat i al Govern espanyol per començar plegats un pla de resiliència del litoral metropolità en un marc de cooperació interadministrativa. Aquestes mesures segueixen dues estratègies diferents: actuacions urgents i a curt termini consistents en aportacions de sorra en les platges que ho requereixin, i un pla de resiliència a mitjà i llarg termini que sigui estructural i permeti recuperar i conservar les platges metropolitanes.