ple abril

ple abril

Gavà ciutat lliure del tràfic de dones i infants destinats a la prostitució

El Ple dóna compte de l’adhesió a la Xarxa que lluita contra la legalització de la prostitució

L’Ajuntament de Gavà s’ha adherit a la Xarxa de municipis lliures de tràfic de dones i infants destinats a la prostitució i va donar compte al Ple municipal del mes d’abril. Durant la sessió, a més, es va aprovar una declaració política presentada pel Partit dels Socialistes també a favor de les ciutats lliures del tràfic de dones i infants destinats a la prostitució. El text va rebre el suport de totes les formacions a excepció de Ciutadans, que hi va votar en contra.


El portaveu del grup municipal socialista, Miquel Àngel Díaz, portaveu del PSC va presentar el text i va argumentar: “El tema de la prostitució no és un tema mercantil. Hem de fer un treball important per canviar certes mentalitats, sobretot de la part masculina de la societat” i va assegurar que “la història ens ensenya que a partir, sobretot, de les conquestes socials, situacions i antigues costums que existien han canviat i ha millorat i progressat la ciutadania”

 

Per al regidor d’ERC, Andreu Pérez Lorite, “hi ha moltes ordenances, normatives, decrets, i sancions la prostitució continuarà como tal. Si fa més de 2.000 anys que existeix no deixarà d’existir automàticament. Hem de fer un pas més enllà, he de ser més atrevits. Nosaltres apostem evidentment per la seva normalització, legalització i regularització”.


El portaveu de GSSP, Miguel Herrera, també es va mostrar en contra “de qualsevol abús físic i no consentit” i rebutja “que sigui amb menors”. Va explicar el vot afirmatiu a la declaració per “el fi últim malgrat que no compartim algunes de les formes en què s’expressen alguns acords i també algunes manifestacions puntualitzacions massa genèriques. No obstant, basant-nos en la idea que aquest debat ha de passar d’una vegada a la societat però des d’una perspectiva social i n mercantilista”.


La portaveu Mònica Parés, va fer ús dels números en la seva argumentació a favor del text a debat: “Destaquem que calen controls sobre els 1.500 locals d’Espanya en els que es pràctica la prostitució i un número difícil de determinar tot plegat amb 45.000 llocs de treball de prostitució que promouen un negoci lucratiu de 1.800 milions d’euros l’any” i per tant  afegeix Parés “la necessitat de treballar des de les forces i cossos de seguretat de l’Estat i de la justícia en un negoci en el qual el 80% de les dones reconeixen que treballen contra la seva voluntat i sent explotades”.


El portaveu  de CiU Ramon Castellano, assegurava que “coincidint que la prostitució és una forma d’explotació, de violència de gènere extrema que si la reglamentessin integrant-la per tant a l’economia de mercat estaríem dient que això és una alternativa acceptable per la societat actual i per les dones i per tant si fos acceptable no seria remoure les causes ni les condicions socials que possibilitin i determinen a les dones ser prostituïdes” i afegia que “la gran tasca és la de treballar amb la formació, inculcar els valors per tal d’anar directament a l’arrel del problema que afecta els drets humans”.

 

El portaveu de Ciutadans, Miguel Ángel Ibáñez, l’únic grup municipal que va votar en contra de la Declaració va explicar que “Nosaltres entenen que una societat democràtica es construeix en valors de llibertat, igualtat, tolerància i respecte a les minories. Això podria ser merament un joc retòric sinó fos efectivament perquè hi ha una sèrie de persones que exerceix la prostitució. Sabem que es una minoria però entenen que el progressiste és també la defensa de les minories i creiem que és hora legislar i regular sobre la prostitució”.

 

Finalment, i després del debat sobre la qüestió l’alcaldessa , Raquel Sánchez va deixar clara la postura de l’equip de govern: “Aquí hi ha dues postures que són la de regular o la d’abolir. Que quedi clar que la d’aquest equip de govern és la d’abolir. Per això, ens hem adherir, via decret, a la xarxa de municipis lliures del tràfic de dones i infants destinats a la prostitució. Són dues maneres de veure les dades, són dues maneres d’entendre el mite de la lliure elecció, però nosaltres no en tenim cap mena de dubte”.

 

El Ple també va acceptar la declaració política presentada per Esquerra Republicana i Gavà Sí Se Puede, que dóna suport al Manifest per l’adscripció de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals al Departament d’Ensenyament. El text presentat pels portaveus d’ERC Albert Massana i de GSSP, Miguel Herrera reclama al Govern català que no desplaci el centre de gravetat de la Formació Professional vinculant aquesta nova agència al Departament de la Presidència o al d’Empresa i Coneixement, com preveu la llei aprovada el 2015, atès que la FP té un component professional, educatiu i, sobretot, acadèmic, que únicament pot quedar garantit des del Departament d’Ensenyament.


També es demana que els serveis basics, els centres de la xarxa del sistema i el conjunt d’actuacions, serveis i programes de formació i qualificació professionals del sistema educatiu i de la formació ocupacional i continua, promoguts i sostinguts amb fons públics d’aquesta llei siguin de caràcter gratuït. I que la seva acció pivoti sobre els centres públics de FP del Departament d’Ensenyament, amb el seu professorat, tallers, laboratoris i infraestructures.


No va prosperar en canvi, la declaració política presentada per Ciutadans, un text que defensava la cooficialitat de les llengües a Catalunya i el reconeixement de la pluralitat lingüística.


D’altra banda, a la part resolutiva del Ple, es van aprovar els preus públics de l’aparcament temporal que aquest estiu s’habilitarà a Gavà Mar dins del Pla de Mobilitat Sostenible a la Platja que ha elaborat l’Ajuntament i els preus públics de les activitats dirigides a les persones grans, així com un conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana i l’Ajuntament de Gavà per instal·lar unes marquesines a les parades d’autobús del municipi.