Formació Professional
Marta Jiménez, clarificant les línies mestres de la seva declaració política

El Ple Municipal d’ahir va aprovar una declaració política presentada per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en defensa de la Formació Professional. La declaració va ser aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals a excepció del de Ciutadans, que va optar per l’abstenció.

Els republicans presentaven aquesta declaració perquè “arran de l’aprovació de la LOMLOE, els professionals de la Formació Professional troben que hi ha un buit en aquesta llei que afecta directament a la contractació i a la possibilitat d’accés a l’exercici de professorat de Formació Professional, ja que s’estableixen uns requisits que molts d’aquests professors ara mateix no compleixen”. Per aquest motiu, “creuen que cal una llei específica de Formació Professional que contempli, entre d’altres coses, l’equiparació salarial del professorat amb el de secundària, i la dignificació en conjunt de tot el col·lectiu”.

Mónica Parés, portaveu del Partit Popular (PP), va tirar d’ironia en “donar la benvinguda a tots en la crítica que des del Partit Popular ja havíem fet sempre de la LOMLOE. Ho fèiem perquè anava en contra de la llibertat de les famílies, de l’escola concertada, de l’educació especial i del castellà. Però també ens unim als professors de la Formació Professional, afectats per la nova normativa que és discriminatòria i no reconeix la tasca fonamental de determinats docents”.

Isidre Casas, portaveu de Junts per Gavà (JUNTS), de la seva banda va destacar que “aquest nou sistema de Formació Professional ha de tenir un paper destacat en la formació superior, tant pel que fa a la incorporació de les competències del valor afegit i les tecnològiques de la formació a nivell mitjos, com pel que respecta a l’establiment de passarel·les estables des d’aquests nivells cap a nivells superiors universitaris”.

Miguel Herrera, portaveu de Podemos (PODEMOS), va assegurar que “és necessari revisar el cos del professorat de la F.P., i més tenint en compte la nova llei que està tramitant la ministra Celaá. S’han de donar solucions a la situació dels professors afectats però tenint sempre en ment la premissa de que a igual treball, igual salari”.

Per part de Ciutadans, Partido de la Ciudadanía (Cs), el seu portaveu, Miguel Ángel Ibáñez, va criticar que, malgrat que el títol de la declaració política és “en defensa de la Formació Professional”, el seu contingut fa esment únicament al professorat, a qui i com pot accedir-hi, i aquest és un tema que nosaltres deixem en mans del Congrés dels Diputats, on tenim tots representació i que és qui té les competències. Per tant, en aquest cas, com alguna vegada ha dit el senyor Pérez, nosaltres farem una abstenció en positiu”.

Per últim, el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Jordi Tort, va garantir el vot favorable del seu grup “no tant perquè puguem estar o no d’acord amb tal com es plantegen tots els punts, sinó perquè considerem que sí que és un tema que s’ha de resoldre”. Tort va destacar, en aquest sentit, que precisament la llei orgànica que acaba de presentar la ministra Celaá “incideix, entre d’altres coses, és en el que treballa aquesta declaració política que és la creació d’aquest cos docent de professors especialitzats en sectors singulars de la Formació Professional, que estarien englobats en el grup de funcionaris A2”.

Marta Jiménez, portaveu d’ERC Gavà, va tancar el debat agraint el suport dels grups que van votar a favor. Al portaveu de Cs, únic grup que no va votar a favor, li va dir que “certament aquesta declaració ens ha arribat de part d’associacions de professors i, per tant, estan centrats molt en la seva problemàtica. Però no podem perdre de vista que si es produeix una situació en la que, a causa d’aquesta llei sobrevinguda, persones que actualment estan treballant perden la seva qualificació, es pot produir temporalment una manca de professorat en determinades especialitats específiques que no afavoriria en cap cas als alumnes. Així que és tan important dignificar la feina dels professors com reformar a fons en paral·lel la Formació Professional”.