Presentada una demanda de nul·litat al Pla de Ponent
Els opositors al Pla han presentat la instància a l'Ajuntament

Una quinzena de persones de la Plataforma contra el Pla de Ponent han accedit avui, a l’Ajuntament de Gavà, per presentar una instància per demanar la nul·litat de ple dret del projecte urbanístic perquè asseguren que “incompleix fins a 16 preceptes normatius”.

L’advocat Eduard de Ribot, que representa els interessos d’aquest col·lectiu, precisa que “el pla implica urbanitzar 186 hectàrees, la construcció de 4.896 habitatges, 12.000 nous habitants i la destrucció de 12.400 arbres i vulnera el deure i les directives europees de preservar els terrenys amb valors naturals, forestals i la flora i fauna, així com la connectivitat biològica, i infringeix tant la llei d’urbanisme vigent, com la Llei Forestal de Catalunya de 1988, que prohibeix de manera explícita construir en boscos, i té el deure de classificar-los com a sòl no urbanitzable”.

Ribot diu també que “el projecte vulnera la prohibició d’urbanitzar terrenys amb pendents superiors al 20% i infringeix el deure que les zones verdes i espais lliures siguin funcionals i aptes pel gaudi públic” i també assegura que “la zona està afectada per riscos naturals, ja que el pas de la Riera dels Canyars fa que sigui terreny inundable”.

La Plataforma en el moment de presentar la instància.

La demanda també precisa que “l’increment del 29% de població podria comportar una insuficiència de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Gavà i dels sistemes de sanejamenti que “en l’època de sequera actual cal destacar la infracció del deure de comptar amb concessió administrativa en relació als recursos hídrics necessaris per abastir l’àmbit amb el grau de detalls exigible al Pla d’Urbanismei conclou afirmant que “aquest pla no té cap sentit en plena emergència climàtica ambiental i paisatgística, i per tant demanem a l’Ajuntament que revisi i replantegi l’actuació, ja que, en cas contrari anirem als tribunals”.

Ara, l’Ajuntament de Gavà té 6 mesos per donar una resposta, i la plataforma vol que “es preguin mesures cautelars i suspenguin l’execució del projecte, de manera que no donin llicències durant aquest període

Des de la Plataforma contra el Pla de Ponent, Jaume Grau, entén que “el projecte es pot aturar perquè, a dia d’avui, el 98% del sector no s’ha urbanitzat i, per tant, no hi ha uns drets consolidats dels propietaris que hi volen construir. Per això, creiem que l’ajuntament té eines polítiques i legals per anul·lar inicialment el projecte i si cal fer habitatge que es busquin altres indrets a la ciutat que hi són, perquè ambdues coses han de ser compatibles, i esperem que l’alcaldessa, amb la qual ens vam reunir fa 6 mesos, ens contesti alguna cosa”.