Sessió plenària de desembre
Sessió plenària de desembre

El Ple municipal va aprovar, ahir a la tarda, amb el vot a favor de PSC, Cs, ER, GSSP, CiU i l’abstenció de PPC, el conveni per al finançament de la part corresponent a Gavà del projecte de construcció del nou carril bus i via ciclista a la carretera C-245 entre Castelldefels i Cornellà.

El conveni, segons va explicar la tinenta d’alcalde de Ciutat i Territori, Rosa Maria Fernández Labella estableix que l’organisme metropolità avançarà els 5,3 milions d’euros que haurà d’aportar l’Ajuntament de Gavà per fer realitat el projecte d’integració urbana i de millora de la mobilitat de la carretera al seu pas pel municipi. La resta de la inversió prevista a la ciutat, al voltant d’1,5 milions, anirà a càrrec de la Generalitat de Catalunya.

El projecte té l’objectiu de pacificar la via en el tram comprés entre Castelldefels i Cornellà, i prioritzar el transport públic i la bicicleta en detriment del vehicle privat, impulsant així una mobilitat més sostenible que repercutirà directament en la millora de la qualitat de l’aire.

El nou eix viari integrarà un nou carril bici, que formarà part de la xarxa ciclable metropolitana, i un carril bus segregat de 13 km, on l’AMB implantarà una nova línia d’autobús d’altes prestacions i ocupació. Els dos nous elements, donaran lloc a diferents punts d’intercanvi per connectar amb altres modes de transport públic, com són el metro, Rodalies o el Tram, i els aparcaments de bicicletes.

La Generalitat ha estat l’encarregada de redactar el projecte que pròximament entrarà en fase de licitació.

Tots els grups municipals van valorar positivament la realització d’aquest projecte per a la ciutat tant a nivell de mobilitat com de sostenibilitat.

El portaveu del grup municipal de Cs, Miguel Ángel Ibáñez, va assegurar: “És un projecte que juntament amb l’operació Roca farà un canvi radical de la fisonomia de Gavà. Estem afavorint les comunicacions, estem millorant el transport col·lectiu i tot això anirà en benefici dels ciutadans de Gavà tant a nivell de temps de transport i de comoditat com per la sostenibilitat i l’ecologia”.

El portaveu d’ERC, Albert Massana, en la seva explicació del vot favorable a l’aprovació del conveni va dir: “Es tracta d’un bon conveni per a un bon projecte d’integració urbana i mobilitat sostenible que ja porta massa temps de demora. És un projecte que aposta per la pacificació de la via i dóna prioritat al transport púbic i a la bicicleta en detriment del cotxe privat. El nostre grup que veu aquest projecte amb un optimisme controlat quant a la seva realització, votarà a favor”

El Portaveu adjunt de GSSP, Juan Carlos Bondia va anunciar el vot favorable del grup després de plantejar una sèrie de dubtes. “Aquest conveni tracta de millorar les comunicacions i fomentar el transport públic entre ciutats del litoral. Això ho veiem molt positiu, però tenim diferents dubtes”. Entre ells va enumerar el tema de les indemnitzacions, l’estacionament del veïnat de la zona, la convivència entre el tranport públic i el cotxe privat…

El PP va ser l’únic dels sis grups municipals del plenari que es va abstenir. La seva portaveu, Mónica Parés així va argumentar el vot: “Es tracta d’un projecte agosarat amb diverses ciutats implicades, amb carrers de la ciutat afectats i que sens dubte canviarà la fisonomia de la ciutat en un dels seus punts neuràlgics. Per la seva importància cal que el projecte estigui clar i existeixi consens entre tots els interessats abans de començar a actuar. Però també cal garantir que no hi haurà modificacions de crèdits i que compten amb un calendari d’execució realista. Com manquen aquestes dades i condicions el grup municipal s’abstindrà”.

Declaracions polítiques

En aquesta sessió plenària es van aprovar dues declaracions presentades pel grup municipal socialista i per GSSP i es va rebutjar una presentada per CiU.

La declaració del PSC, es va aprovar per unanimitat, malgrat que CiU va especificar a posteriori que la seva intenció era abstenir-se. El text donava suport a la vaga de metges d’atenció primària, de fa uns dies, i a la resta de col·lectius que demanen més recursos per atendre millor a la ciutadania.

El Grup municipal de GSSP a proposta de Podemos Gavà va presentar una declaració a favor de la independència judicial, contra la influencia de la banca i la política en la Justícia i contra la sentencia del TS del 6-11-2018- La declaració va ser aprovada amb els vots en contra de Cs i PP.

Finalment el ple va rebutjar la Declaració Política presentada pel grup municipal de CiU en favor de la vaga de fam dels presos polítics i en contra del bloqueig del Tribunal Constitucional.