Primera escombradora completament elèctrica a Gavà
Primera escombradora completament elèctrica a Gavà

Seguint amb el pla de renovació de la flota de vehicles per modernitzar la maquinària vinculada a la prestació dels serveis i reduir el consum de combustibles fòssils, l’empresa municipal PRESEC ha incorporat la primera escombradora mecànica completament elèctrica

Amb un cost de 221.000 euros, la nova adquisició suposarà també una dràstica reducció de les emissions sonores.

Recordem que, al febrer, PRESEC va adquirir un nou vehicle 100% elèctric per millorar les prestacions del servei d’inspecció de l’espai públic detectant amb major celeritat les incidències relacionades amb l’estat de conservació dels diferents elements dels nostres carrers i places i agilitzar la planificació dels treballs de manteniment.

Per un espai públic de qualitat

28 de cada 100 euros del pressupost municipal es destinen al manteniment de la ciutat, una tasca que es realitza de manera directa i amb recursos propis a través de l’empresa municipal PRESEC.

El pressupost de PRESEC per a 2021 ascendeix a prop d’11 milions d’euros, registrant un increment del 1,06% respecte a 2020. L’aportació municipal ascendeix a 10,560.327 euros. La resta provindran de serveis a tercers. Aquesta partida permetrà:

Continuar amb la implementació de nou model de recollida i gestió de residus municipals.

  • Contempla la posada en funcionament a partir de juny de la recollida porta a porta dels residus comercials que, en una primera fase, es realitzarà en els principals eixos comercials de Gavà.
  • Garantir els serveis de neteja viària incorporant les tasques de desinfecció de l’espai públic i d’edificis municipals d’acord amb els protocols establerts per a evitar la propagació de la Covid.
  • Millorar el servei de neteja i manteniment de clavegueram.
  • Mantenir els programes de naturalització d’espais urbans i de foment de la biodiversitat, i l’ús de la telegestió per a un millor aprofitament de l’aigua de reg.
  • Reposar l’arbrat caigut a causa de la tempesta Gloria amb varietats autòctones més resilients i adaptables a l’espai urbà.
  • Millorar els camins i solars incrementat la freqüència dels desbrossaments.