Primera reunió ampliació Institut Escola Gavà Mar

La directora de Serveis Territorials d’Ensenyament del Baix Llobregat, Núria Vallduriola, ha presentat avui a l’alcaldessa, Raquel Sánchez, i a la comunitat educativa de l’institut escola Gavà Mar el projecte d’ampliació del centre. La construcció d’un edifici annex a l’actual, que es preveu entri en funcionament el setembre de 2019, culminarà la implementació de l’ESO a l’institut escola. Una implementació que ha començat aquest curs amb la instal·lació d’un mòdul prefabricat.

La d’avui ha estat una primera presentació del projecte executiu, actualment en fase d’esmenes per part del Departament d’Ensenyament. L’alcaldessa ha remarcat la necessitat que tots els pares i mares del centre el coneguin, d’aquí que hagi emplaçat als representants de la Generalitat ha fer una presentació pública d’aquest.

El projecte preveu la construcció d’un edifici adossat a l’existent de planta baixa i planta pis que acollirà 8 aules de secundària, una aula complementària, una aula taller i un laboratori, així com lavabos. A la proposta s’ha tingut en compte que l’impacte del nou edifici en l’entorn vegetal que l’envolta sigui el mínim possible. També s’incorporen elements per garantir l’eficiència energètica, amb aïllament acústic i tèrmic, i el màxim aprofitament de la llum solar.

Les previsions apunten que les obres començaran el pròxim mes de setembre i que el nou edifici entri en funcionament un any després, coincidint amb l’inici del curs escolar 2019-2020.