Passar per plaça Balmes dalt del patinet ja està prohibit.

Des d’aquest dissabte, 2 de gener, els patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VMP) estan sotmesos a una nova normativa de la Direcció General de Trànsit (DGT), que preveu diverses novetats i restriccions en la seva circulació.

D’entrada, els patinets elèctrics no podran circular per les voreres ni per espais reservats als vianants com ara passos de vianants. Han de fer-ho obligatòriament pels carrils bici senyalitzats o, en cas de no haver-n’hi, per la mateixa calçada que la resta de vehicles.

Aquests vehicles han de complir les normes de circulació exactament igual que qualsevol altre, i limita la seva velocitat als 25 km/h. Especifica, a més, que els seus usuaris també estaran sotmesos a l’obligació de fer proves d’alcoholèmia si les autoritats així ho requereixen. La nova normativa estableix també la prohibició expressa que dos ocupants facin servir el mateix patinet o VMP, fins i tot si un d’ells és un infant.

La nova normativa prohibeix que patinets i vehicles de mobilitat personal circulin per carreteres, autopistes, autovies i túnels urbans, entre altres vies singulars.

Queda pendent, però, acordar la necessitat d’una assegurança obligatòria per a aquests vehicles o si regula l’ús del casc a l’hora de circular, aspectes que segons ha precisat trànsit “es consultaran amb els ajuntaments”.

Aquests canvis formen part de les noves mesures de trànsit, que pretenen impulsar un model de circulació nou, en què els vehicles perden protagonisme i on es castigarà més l’ús del telèfon mòbil en la conducció i limitarà la velocitat màxima a les ciutats.

La previsió és que a finals del 2022 es complementi la normativa sobre patinets elèctrics. A partir d’aleshores caldrà que presentin un certificat de circulació que validi tots els requisits tècnics que hauran de tenir aquests patinets, com ara sistemes d’il·luminació, frens o elements reflectants, entre d’altres.