Prohibits el patinets elèctrics al transport públic
Prohibits el patinets elèctrics al transport públic

El Consell d’Administració de l’ATM ha instat els operadors de transport públic a “prohibir temporal, per un període de sis mesos, a partir de l’1 de febrer, de l’accés al transport públic dels patinets elèctrics, (tampoc si està plegat), i altres vehicles elèctrics de mobilitat personal (monocicles)”.

Amb aquesta decisió, asseguren que “preval el principi de seguretat preventiva que regeix per als operadors quant a la protecció de les persones usuàries, del personal que treballa al servei de transport públic i les seves instal·lacions”

Regulació en preparació

Durant aquest període de sis mesos s’elaborarà una proposta de regulació sobre l’accés i seguretat dels patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal. Aquest treball es desenvoluparà amb la col·laboració dels diversos agents interessats en la seguretat del sistema de transport: operadors, bombers, instituts de seguretat de vehicles, i altres.

Aparcaments intermodals

També durant aquest període s’impulsarà l’habilitació de places d’aparcament de patinets a les estacions ferroviàries i intercanviadors de bus. Així, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ja ha anunciat l’adaptació dels Bicibox per als patinets elèctrics i així mateix s’impulsarà que els aparcaments d’enllaç ofereixin aquesta prestació.

Sanció administrativa

Les denúncies que formulin els equips d’intervenció dels operadors de transport públic, per incompliment de la prohibició de transportar patinets i monocicles elèctrics als vehicles i instal·lacions una vegada passada la barrera tarifària, comportaran una sanció de 200 euros.

D’altra banda, es recorda que, a partir de l’edat de 6 anys, totes les persones que viatgen en transport públic estan obligades a l’ús de la mascareta.