Projecte de la piscina descoberta de Gavà

La nova instal·lació, situada a la zona de ca n’Horta, comptarà amb tres piscines: una per a ús lúdic, una per a la pràctica esportiva i una per a infants. Amb l’elecció d’aquest projecte, a través d’un concurs d’idees, l’Ajuntament fa un pas endavant per a la construcció d’aquest equipament, que serà una realitat abans del final del mandat municipal, el 2027.

La proposta guanyadora es diu “Entre camins” i és obra de Mireia Marés. L’Ajuntament va valorar el fet que recull tots els requisits establerts que paren especial atenció en la integració de l’entorn, la qualitat arquitectònica i l’aplicació de criteris de sostenibilitat tant en la construcció com en el funcionament.

L’alcaldessa, Gemma Badia, va destacar en la presentació de la proposta que “barreja la innovació amb la preservació, l’equilibri i un sentit estètic. Hi ha una part lúdica, una esportiva, una altra pels nens més petits… El que es fa és aprofitar els desnivells, la vegetació, els espais d’ombra, el mur, i també la masia de Ca n’Horta per donar-li vida amb el funcionament de la piscina”.

Tres piscines

“Entre camins” proposa una única esplanada i tres piscines diferenciades: una piscina de xipolleig de 20 cm de fondària destinada als infants més petits i pròxima a la zona de vestuaris per a un millor accés i control. A la part central s’ubica la gran piscina lúdica en forma de H, que permet un ús menys massificat i agradable i, a l’extrem, se situa la piscina habilitada per a la pràctica esportiva.

Al voltant de les piscines s’habiliten les zones d’estada: platja dura i platja tova amb gespa.
La proposta guanyadora també respon a la premissa de poder utilitzar l’equipament més enllà de la temporada d’estiu. En aquest sentit, planteja la instal·lació d’un sistema d’aerotèrmia a la piscina esportiva que permetrà escalfar l’aigua a una temperatura d’entre 27 i 35°, així com la possibilitat de cobrir-la amb mantes tèrmiques enrotllables perquè no es refredi l’aigua a la nit.

Aparcament

La proposta inclou la creació de zones d’aparcament a l’aire lliure amb un total de cent places, situades a la banda esquerra de l’equipament i accessibles des de la carretera C-245. A més, preveu la possibilitat d’ampliar les places d’aparcament en soterrani. Gemma Badia va remarcar que “la idea és que allà on està ubicada es pugui arribar també a peu, en autobús, en bici… en diferents maneres que no siguin el vehicle privat. Intentem evitar-ho el màxim possible. Però sí que és cert que necessitàvem posar a l’abast que hi hagués algun tipus d’accés des d’altres punts de la ciutat que no són tan cèntrics”.

Pel que fa a la sostenibilitat ambiental, “Entre camins” té en compte diferents solucions com: ventilacions creuades, ombres de gelosies i porxos, aïllaments dels edificis, coberta verda i sistemes de filtració d’aigua. També s’instal·laran sistemes actius de baix consum, gestió del cicle de l’aigua, climatització per aerotèrmia i plaques fotovoltaiques.

A partir d’aquesta proposta, s’obrirà el procés d’adjudicació de la redacció de l’avantprojecte i projecte executiu, que anirà en paral·lel a la dotació del finançament necessari.