Projecte europeu VECTRACK
La primera fase del projecte s’iniciarà a la tardor d’aquest 2019 .

El Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat participa al projecte europeu VECTRACK, un projecte que està dissenyant un parany intel·ligent basat amb el mètode de machine learning i controlat per satèl·lit per capturar i diferenciar mosquits segons l’espècie, el sexe i l’edat.

El projecte està liderat per l’empresa IRIDEON, en coordinació amb l’IRTA, l’empresa belga Avia-GIS-Software i l’Institut Nacional de Saude Dr. Ricardo Jorge de Portugal, amb la participació de l’Agència de Salut Pública de Barcelona i el Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat. L’objectiu és obtenir informació de qualitat integrada i a temps real sobre els mosquits vectors de malalties per millorar les estratègies de vigilància i control i, així, reduir el risc de la seva transmissió.

La primera fase del projecte s’iniciarà a la tardor d’aquest 2019 als laboratoris del Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA), on es faran els experiments per calibrar i configurar els sensors dels paranys mitjançant el mètode d’aprenentatge automàtic de màquines machine learning. La particularitat d’aquest nou model de parany és que el sensor sabrà descartar les interferències en el vol dels mosquits que es produeixen quan els paranys succionen els mosquits cap a l’interior. “Els paranys emeten diòxid de carboni com a atraient i després succionen els exemplars cap a dins perquè no s’escapin”, explica el Dr. Carles Aranda, investigador del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat i adscrit a l’IRTA-CReSA. En un experiment previ, presentat aquest març en el congrés europeu de la Societat d’Ecologia de Vectors a França, ja es va aconseguir que el sensor diferenciés l’espècie, el sexe i l’edat dels mosquits en un rang d’eficiència del 61 al 99%.