Projecte Zero Beach

Gavà se suma al projecte Zero Beach creat per Rezero i eco-union amb el suport de l’Agència de Residus, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i BeMed, que té com a objectiu principal alliberar les platges dels residus, a partir de la seva prevenció. Aquest pla pilot es porta a terme a les platges de Castelldefels, Gavà i el Prat de Llobregat. A Gavà les accions començaran el 12 de juliol i segons precisa la 2a Tinenta d’alcalde i Presidenta de l’Àmbit de Territori, Medi Ambient i Transició Ecològica, Rosa Maria Fernández, “van encaminades a crear espais lliures de fum a les platges, establir dipòsits per envasos de begudes, foment de gots reutilitzables i campanyes de sensibilització”.

Així per exemple, es crea un espai on es prohibeix fumar, a l’alçada del carrer Amposta, en uns 40 metres lineals de sorra. En aquest indret es col·locaran cendrers a l’entrada perquè la gent apagui les cigarretes. També en aquest punt del carrer Amposta hi haurà un punt, en el passeig, on els qui retornin l’envàs rebran 5 cèntims amb un límit màxim de 10 envasos retornats per dia. Finalment, es comptarà amb educadors ambientals que faran campanya de sensibilització.

El primer que es farà seran categoritzacions del residus trobats a les platges. Un cop avaluat l’impacte de les mesures, es definirà un marc legal que faciliti als ajuntaments i a la ciutadania aconseguir platges sanes i de qualitat. Les entitats impulsores creuen que les platges han de considerar-se, “no només un espai lúdic, sinó un paratge natural de qualitat i de respecte cap a la naturalesa, en coherència amb la societat Residu Zero”.

Impacte dels residus en el nostre litoral

Cada dia, el litoral català (amb una extensió de 580km) rep l’impacte de l’abandonament i acumulació de burilles de cigarretes, envasos de begudes d’un sol ús, vaixella de plàstic (gots, plats, coberts), entre d’altres tipus de residus que afecten directament, per una banda, al paisatge i la salut de les nostres platges i, per una altra, la nostra economia. Només al juliol del 2018, les platges turístiques van acumular una mitjana de 450.000 elements de deixalles diàries per quilòmetre quadrat.

El turisme tendeix a generar més residus sòlids que altres activitats industrials perquè fa un ús més intensiu de productes d’un sol ús i de serveis d’hostaleria. En particular, la problemàtica de deixalles marines en platges a l’estiu és molt important a causa del nivell de freqüentació de platges de Catalunya i la intensitat de l’ús. El residu principal són els plàstics (75%) i es troben seriosos problemes en relació a la separació i reciclatge de les deixalles de la sorra, així com la recollida mecànica de burilles de cigarretes.