Quatre equipaments municipals ja són en espais Pet friendly

L’Ajuntament, l’Espai Jove La Casa Gran, el Centre de Suport a l’Empresa i les dependències dels mitjans de comunicació local són des de ja espais Pet friendly, o el que és el mateix equipaments municipals on està permesa l’entrada a persones que vagin acompanyades de gossos.

L’Ajuntament és espai Pet friendly

Val a dir, que al juny passat, ja es va posar en marxa una prova pilot a l’Espai Jove La Casa Gran, i la seva bona acollida ha propiciat que es vagi adient ampliar la iniciativa a altres equipaments municipals.

L’alcaldessa Gemma Badia, ha precisat que “aquest era un deute pendent, perquè Gavà és una ciutat animalista. Amb aquest esperit, en un futur impulsarem altres accions en aquesta direcció ja és és un acte de justícia, de respecte als drets dels animals i una resposta a les necessitats de la societat actual”.

Per garantir l’accés dels animals i la convivència amb els usuaris i usuàries s’ha establert una normativa, que estableix unes condicions d’ús de l’espai.

La seu dels mitjans locals és també espai Pet Friendly

Normativa municipal d’accés d’animals domèstics

  1. Es permet l’entrada d’animals domèstics als espais exteriors i plantes baixes dels equipaments municipals que estiguin senyalats amb la placa identificativa “Aquí pots accedir amb la teva mascota”.
  2. Els animals han d’estar correctament censats a l’Ajuntament de Gaà.
  3. Els animals han d’anar sempre lligats.
  4. Els animals considerats potencialment perillosos, així com aquells que estiguin obligats conforme la normativa vigent, han de portar també morrió.
  5. Els propietaris dels animals es fan responsables de tots els danys que puguin causar, així com hauran de recollir qualsevol deixalla o deposició que pugui provocar l’animal a l’espai.
  6. El personal municipal pot determinar en qualsevol moment l’expulsió del propietari i del seu animal de l’equipament.

Aquesta normativa es revisarà regularment, per tal d’anar adaptant-la a les necessitats i a les diverses situacions que puguin sorgir.