Raquel Sánchez al Consejo Nacional del Clima
Raquel Sánchez.

L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha estat escollida representat de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies al Consejo Nacional del Clima. La seva designació va tenir lloc a la reunió de la Junta de Govern de la FEMP que es va celebrar el passat mes d’abril, i ara s’ha formalitzat.

El Consejo Nacional del Clima és un fòrum institucional d’àmbit estatal, de participació de totes les administracions públiques, així com de les organitzacions i entitats representatives d’interessos socials i ambientals, per a l’elaboració i seguiment de polítiques relacionades amb el canvi climàtic promogudes per l’Estat.

Aquest organisme està adscrit al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a través de la Secretaria d’Estat de Medi Ambient. Les seves funcions són:

  • Informar i facilitar la participació de tots els agents implicats en l’elaboració i seguiment de les polítiques i mesures sobre canvi climàtic promogudes per l’Estat.
  • Conèixer i fer recomanacions amb relació a plans, programes i línies d’actuació en matèria de canvi climàtic.
  • Promoure el desenvolupament d’accions, anàlisis, elaboració i difusió d’informació relacionades amb el canvi climàtic.
  • Conèixer les polítiques de la Unió Europea, i les negociacions internacionals en matèria de canvi climàtic.

Es tracta de treballar per promoure accions i polítiques de sostenibilitat encaminades a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, i impulsar iniciatives que ajudin a prevenir la contaminació i el canvi climàtic en el marc de les polítiques locals de sostenibilitat i la implementació de les Agendes Locals 21.

El nomenament de Raquel Sánchez com a representant de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies al Consell Nacional del Clima s’afegeix al de Vicepresidenta Segona de la Red Española de Ciudades por el Clima, que aplega ciutats i pobles compromesos amb el desenvolupament sostenible i la protecció del clima.