Raquel Sánchez
Raquel Sánchez presenta els principals punts del seu programa pel que fa a polítiques d’ocupació

Raquel Sánchez, alcaldable socialista de Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP), ha presentat els principals punts del seu programa pel que fa a polítiques d’ocupació. Es tracta d’un capítol del programa “important, molt necessari i molt sensible, de fet el nostre govern sempre ha mostrat sensibilitat amb les persones que més ho necessiten, i les persones que busquen feina sens dubte necessiten un Ajuntament i un govern compromès amb elles”.

Sánchez ha recordat que “els socialistes hem demostrat que ens preocupem d’aquelles persones que estan en situació de cerca de feina o d’emprendre un projecte professional o empresarial, i en els darrers anys de polítiques socialistes hem fet més de 3.000 accions en aquesta matèria que han ajudat a més de 1.4000 persones a trobar feina amb un percentatge d’inserció laboral molt important que es situa al voltant del 65%”.

L’alcaldable del PSC ha assegurat a més que “s’hi abocaran recursos en les polítiques d’ocupació, de fet hem destinat més de 7 milions d’euros en aquest mandat, part inversió municipal i part inversió d’altres administracions, però el més important és que aquestes polítiques estiguin ben definides i ben orientades, i nosaltres coneixem quines són les necessitats i quins són els col·lectius més necessitats a la nostra ciutat, així que aquests recursos sens dubte han d’anar destinats i centrats a obtenir la major rendibilitat social, econòmica i laboral”.

Sánchez ha explicat aquests punts dels seu programa en el recentment inaugurat Centre de Serveis per a l’Ocupació Rosa Luxemburg, al qual ha citat com un dels punts pivotals d’aquestes polítiques ja que “aquí continuarem desplegant aquestes accions d’acompanyament i d’assessorament sobretot a aquells col·lectius que més ho necessiten com són els joves, i en aquest sentit posarem en marxa polítiques específiques per tal d’ajudar als joves que busquen feina a que puguin incorporar-se al mercat laboral”. No serà l’únic col·lectiu on es centraran aquestes polítiques ja que també es tindrà especial cura amb “altres col·lectius que poden tenir més dificultats per trobar feina com ara les persones amb discapacitat o diversitat funcional, treballem per fer d’aquesta una ciutat plenament integradora i inclusiva”.

L’alcaldable socialista es va dirigir també als comerços gavanencs als quals va assegurar que “posarem en marxa polítiques que els ajudin a tenir fiscalitats més ajustades, per exemple a mi moltes vegades m’han traslladat el tema de les escombraries comercials, així que plantejarem com poder revisar aquesta fiscalitat per adaptar-la al volum de generació de residus dels comerços”.

El programa socialista també guarda un lloc destacat en l’apartat econòmic per l’economia circular ja que “hem d’anar cap a un model d’economia, l’economia social, l’economia solidària, l’economia cooperativa, els socialistes som conscients de que hem de treballar cap a un model d’economia alternatiu que genera una riquesa que després es redistribueix social i solidàriament, i en aquest sentit tindrem un nou centre de referència que estem construint i que és l’edifici de la Unió de Cooperadors”.

Sánchez també va voler recordar que el seu partit està treballant en “sectors econòmics que ens donaran la possibilitat d’atreure inversions econòmiques importants, d’atreure empreses que generaran feina, sectors productius com poden ser el d’Els Joncs en el qual, després d’haver començat fa uns anys amb la fase prèvia aprovant el Pla Director Urbanístic, ara ja estem treballant en el seu projecte d’urbanització per preparar els carrers i que es puguin establir empreses que ja han mostrat el seu interès en estar a la nostra ciutat”.