Les propostes van destinades molt especialment a infants, joves, docents i gent gran. Foto: Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona des de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut ofereix un seguit de propostes destinades molt especialment a infants, joves, docents i gent gran per fer front a la situació de confinament actual a través de les xarxes socials de l’Àrea.

A través de les xarxes socials de l’Àrea: Facebook d’Educació i Esports i el twuiter d’Educació i Joventut s’està oferint diàriament material i recursos per al conjunt de la ciutadania, i molt especialment per a infants i joves, famílies i gent gran com:

Càpsules d’activitat físico esportiva dinamitzades per monitors especialistes, adreçades a la gent gran per practicar als seus domicilis.

Recursos per a professionals, joves i famílies per transmetre la necessitat de ser responsables per prevenir la difusió del covid19, activitats per realitzar a casa, de manera presencial i virtual, per adolescents i joves, estratègies per mantenir una bona convivència en temps de confinament amb adolescents i joves, idees per a adults sobre com sobreviure al confinament amb adolescents, entre d’altres propostes.

A més a més, entre els recursos que es posen a disposició de la ciutadania hi podem trobar:

El Blog de l’Educació local, un espai de difusió, anàlisi i reflexió sobre el món de l’educació local amb entrevistes, articles i reportatges d’interès per al conjunt de la ciutadania. Es publica dins del Diari de l’Educació.

Banc d’experiències educatives: si el que es vol és conèixer pràctiques educatives transformadores, aquest espai recull 32 experiències de 18 municipis que permet conèixer propostes educatives locals relaciones amb l’equitat, educació 360, l’orientació i les transicions educatives, i l’educació artística, entre d’altres.

Recursos d’autoaprenentatge per a personal docent d’escoles municipals: materials i recursos per al treball a l’aula, el càlcul del cost d’escoles bressol municipals i eines i estratègies per als orientadors i professionals municipals que s’inicien en les tasques d’acompanyament i suport als joves en la tria durant els períodes de transicions educatives.

Guies de política educativa local: són materials breus de consulta sobre l’aplicació de les polítiques educatives a l’àmbit municipal,  que presenten els continguts a través de destacats, gràfics i esquemes que en faciliten la lectura. N’hi han sobre la planificació educativa de l’equitat, sobre els mecanismes compensatoris per garantir l’accés a l’educació com la tarifació social, les estratègies municipals contra l’abandonament escolar prematur o la gestió del servei públic municipal d’escoles bressol.

Entrevistes a formadores i formadors dels cursos que s’ofereixen des d’Educació i que poden ser d’interès no només pels docents, sinó també pel conjunt de la ciutadania.

Mirades d’Educació, una llista al canal de youtube d’Educació amb videos que permeten aprofundir en temes com l’educació a temps complet, què aprèn el cervell de 0 a 3 anys explicat pel neurocientífic David Bueno, les estratègies locals contra l’abandonament escolar prematur.

Destil·lats d’educació, càpsules breus en format digital que sintetitzen coneixements tant d’accions formatives com de ponències de jornades i fòrums organitzats per la Gerència d’Educació.

Programa  de Televisió “Famílies i escola” que durant 10 temporades i a través de Canal Terrassa, La Xarxa de Televisions Locals i la FAPAES va apropar setmanalment a la ciutadania a la tasca educativa de les escoles i les famílies. En aquests moments, des del twitter d’Educació es pot veure diàriament una tria de programes.