mobilitat

La nova C-245 ha vertebrat un nou eix metropolità que combina el transport públic i els desplaçaments a peu, en bicicleta o en vehicles de mobilitat personal. D’una banda, s’ha creat un nou carril bus on s’ha implementat una nova línia d’altes prestacions, la M5; de l’altra, la promoció de la mobilitat ciclista mitjançant la creació d’un carril bici segur i continu que integra en gran part l’eix metropolità Bicivia 7, i la creació d’itineraris més amables i segurs per als vianants.

1.500 usos diaris del carril bici

Cada dia, al voltant 1.500 persones fan servir el carril bici de la C-245 al seu pas per Gavà, sigui en bicicleta o en vehicles de mobilitat personal, com patinets. Així es desprèn de la web de l’AMB.

Per garantir un ús segur del carril bici de la C-245, el passat 6 de juliol es va procedir a l’obertura del tram que travessa la rotonda amb l’avinguda Bertran i Güell i la seva regulació amb dos semàfors, que s’habiliten únicament quan els i les ciclistes sol·liciten el pas mitjançant polsador. S’ha completat així la programació dels semàfors a la intersecció, que permet una fase avançada per als autobusos i l’encreuament segur de vianants i ciclistes amb la mínima afectació possible al vehicle privat.

El servei metropolità de bicicleta elèctrica AMBici, també contribuirà a un major ús d’aquest mitjà de transport. Aquesta setmana s’ha ampliat amb una nova estació a l’avinguda Eramprunyà amb la Joan Carles I i la setmana vinent amb una altra al carrer Sant Lluís amb carrer Montflorit (Font Groga).

Més transport públic i més espais segurs per als vianants

La nova C-245 ha incrementat l’oferta de transport públic. Ara fa tres mesos es va posar en servei la línia M5, que enllaça Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi i l’intercanviador de Cornellà, amb autobusos de gran capacitat que passen cada 10 minuts els dies feiners. La nova línia ha generat una demanda estable, arribant als 5.000 viatgers diaris.

La remodelació de la carretera també ha contribuït a millorar l’accessibilitat i a disposar d’itineraris més amables i més segurs per als vianants. D’aquesta manera, Gavà avança en el foment dels desplaçaments a peu, que ja són la primera opció del 64% de la ciutadania per moure’s pel municipi, segons les dades del darrer Dibaròmetre, enquesta promoguda per la Diputació de Barcelona.

Altres actuacions

La transformació de la C-245 ha anat acompanyada d’altres iniciatives impulsades per l’Ajuntament de Gavà per avançar en un nou canvi de model i d’hàbits de mobilitat basats en la seguretat i la contribució a la millora de la qualitat de l’aire.

En els darrers quatre anys la xarxa pedalable de la ciutat s’ha incrementat en 7 km, arribant als 30. Aquesta xarxa s’ampliarà progressivament fins als 45 km en la perspectiva 2030.

Nova campanya informativa sobre ús dels patinets

També ha entrat en vigor la nova Ordenança de Circulació, un marc normatiu que regula l’ús de la xarxa viària pels diferents modes de transport, incloent-hi els patinets elèctrics. El passat juny, la Policia Municipal va posar en marxa una campanya informativa sobre l’ús correcte dels patinets elèctrics a la ciutat.

Per reforçar la difusió de la normativa, s’han elaborat uns díptics on es recullen les principals normes que es distribuiran als equipaments municipals i a través de la Policia Municipal i agents cívics, a banda de les xarxes socials de l’Ajuntament.