Reforma integral de la sala fitness de la Bòbila
Salla fitness de la Bòbila

El pròxim mes de setembre començarà la reforma integral de la sala de fitness de l’Estadi Municipal la Bòbila. Una intervenció que dona resposta a una àmplia demanda per part de les persones usuàries de la instal·lació i que comportarà la transformació radical de la sala i de les màquines, amb una inversió total d’uns300.000 euros. L’abast de la intervenció obligarà a aturar el servei uns cinc mesos aproximadament. La data exacta dels treballs està pendent de concretar, a l’espera de tancar els últims detalls amb l’empresa adjudicatària de les obres i adequació de l’espai esportiu.

Aquests primers treballs suposaran una inversió de 79.000 euros i comportaran les millores següents:

Ampliació de la sala de fitness en 30 m2, passant a tenir una superfície de 307 m2.

 • Nou paviment tècnic.
 • Nou enllumenat de llums LED lineals.
 • Nova megafonia.
 • Nou taulell de recepció i control, que es reubicarà a la part central de la sala per facilitar l’atenció a les persones usuàries.
 • Nova porta d’accés.
 • Adequació de sostre i parets, i pintat de l’espai.
 • Nou mirall de terra a sostre a la zona de pes lliure.

Noves màquines

Finalitzada l’adequació de l’espai, es procedirà a la renovació de les màquines de la sala. Aquestes s’adquiriran mitjançant la fórmula de l’arrendament, per un període de quatre anys. Això facilitarà la substitució de les màquines de forma més continuada per garantir la seva seguretat, qualitat i innovació. L’arrendament suposaria una inversió quadriennal d’uns 204.000 €, i inclou també la renovació de les bicicletes indoor de la Nova Piscina Municipal.

Quant al gimnàs de la Bòbila les màquines que s’hi instal·laran són:

 • Màquines de fitness guiades.
 • Màquines i material de fitness de pes lliure.
 • Màquines de fitness de politges
 • Màquines i material d’estiraments
 • Estructura i material per a l’entrenament funcional
 • Màquines per a condicionament cardiovascular.

Com afectarà la reforma a les persones abonades?

Mentre la sala de fitness estigui tancada, les persones abonades a l’Estadi   no   rebran   la   factura   o   bé   es   farà   la   devolució   proporcional en relació al període de tancament i a la modalitat del seu abonament.

Les persones amb abonament general, pagaran la quota de l’abonament de piscina, o bé es farà la devolució de l’import proporcional en relació al període de tancament i a la modalitat del seu abonament (prenent com a base la diferència entre la quota general i la d’abonament de piscina).

Les   persones   amb   abonament   de   piscina   no   tindran   cap   afectació. Per altra banda, durant el temps de tancament de la sala es podrà fer ús de la pista d’atletisme de l’Estadi, sense cost i amb reserva prèvia.

Així mateix, mentre el servei estigui afectat, només es tramitaran altes d’abonament de piscina. Quan es reobri la sala, es podrà sol·licitar el canvi a una altra modalitat d’abonament.