Remodelació del parc del passeig Maragall
Es faran nous jocs infantils.

Aquesta setmana comencen les obres de millora del parc del passeig Joan Maragall. L’actuació, que segons precisa el web de l’Ajuntament, està pressupostada en 211.881 euros,  divideix el parc per trams. A la zona central es crearà una nova àrea de jocs infantils i es millorarà l’accessibilitat. Es modificarà la fesomia d’aquest espai amb una proposta més paisatgística amb l’entorn actual del passeig i amb capacitat per integrar l’activitat lúdica dels jocs infantils. Es col·locaran parterres vegetals de geometries corbes i dunes de cautxú de diferents alçades. Un paisatge dunar que té per objectiu proporcionar un final més expressiu i un espai més integrador amb l’activitat que acull.

La zona de jocs del parc estarà definida per una sèrie d’elements que tenen el seu element protagonista en un gran anell central envoltat per un paisatge dunar format per tres dunes de cautxú amb escocells i una duna vegetal. També hi haurà un gran banc de formigó.

Un altre tram del parc és la vorera del carrer Montflorit que serà arranjada amb l’objectiu de millorar la urbanitat i l’accessibilitat en general. Així, s’ampliarà la vorera, cosa que suposarà modificar el mur de contenció existent i retirar els arbres els dos pollancres i la tipuana actuals. Es crea una petita rampa d’entrada per l’extrem nord i una escala de 6 graons per l’extrem sud.

Aquesta actuació es completarà properament amb les obres de millora del parc del Mil·lenni. Els dos projectes de millora tenen per objectiu potenciar indrets de la ciutat com a grans àrees de joc i que tant el parc del Mil·lenni com el del passeig Maragall esdevinguin espais referents del municipi. En tots dos emplaçaments, que tindran capacitat per a 80 infants cadascun de 2 a 12 anys, s’instal·laran jocs inclusius per atendre a nens i nens amb necessitats diverses i es millorarà l’espai públic. Les actuacions tenen un pressupost global de 411.093,56 €.