Reobre el cementiri de Gavà

Amb l’entrada de Gavà en fase 2, aquest dimarts, 9 de juny, el cementiri municipal de reobre les portes a la ciutadania. L’horari serà de 9 a 13 hores, entre setmana, i dissabtes i diumenges, de 10 a 13:30 hores.

Mesures de seguretat

L’Ajuntament recorda que les persones que accedeixin al recinte hauran d’anar proveïdes de les corresponents mesures de seguretat i prevenció de les que n’hauran de fer ús durant l’estada a la instal·lació, i en especial, mantenir la distància mínima de seguretat d’almenys 2 metres, fer ús de la mascareta i rentar-se les mans amb solucions hidroalcohòliques que hi haurà al recinte.

S’aconsella als usuaris d’anar directament a la sepultura dels seus familiars, no passejar evitant contacte o creuament amb d’altres visitants, i no allargar la visita més del necessari. Cal seguir les instruccions dels operaris del recinte.

Per a la neteja de les sepultures s’aconsella utilitzar guants, i llençar els draps utilitzats en bosses tancades hermèticament. Si s’ha de fer ús de les escales que donen accés als nínxols més alts caldrà rentar-se les mans, i en cas de fer servir els bancs per descansar caldrà respectar, també, la distància de seguretat, com a mínim, de dos metres entre persones.

A partir de la fase 2, en els enterraments, es permet l’assistència de, com a màxim, 25 familiars i si escau un ministre de culte.

 

PUBLICITAT