Repartiment de bosses de roba

Gavà se suma al Dia del Medi Ambient amb acció de sensibilització sobre la importància de reduir l’ús de bosses de plàstics. Amb aquest objectiu, aquest divendres i demà dissabte es farà el repartiment de bosses reutilitzables entre els clientes que visitin el Mercat del Centre i MercaGavà.

El projecte està coordinat amb altres ajuntaments com el de Viladecans i El Prat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de San Salvador. L’objectiu és el de treballar per a la reducció de 3.30 horesat ina carpa a l apalaça major, rades vnacasn pmentre ssabte 8 dejuny de 10 a 13.30 horesplàstic contribuint, així, a la seva reducció i a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible mitjançant el treball en les temàtiques en gestió de residus i en el tractament de l’aigua. Els programes s’han dut a terme en dues àrees geogràfiques d’El Salvador.El repartiment de les bosses de roba es farà aquest divendres, de 16.30 a 20 hores, i dissabte, 8 de juny, de 10 a 13.30 hores. A MercaGavà, els dinamitzadors estaran en una de les parades vacants, mentre que al Mercat del Centre hi haurà instal·lada una carpa a l’entrada, a la plaça Major.

El plàstic, problema majúscul

1.200 vegades el pes de la Torre Eiffel. Aquesta és la colpidora dada que Greenpeace calcula que cada any arriba a mars i oceans en forma d’escombraries.

El 79% del plàstic produït i consumit fins a l’actualitat a nivell mundial ha anat a parar a abocadors o al medi ambient. Només un 9% de tot el plàstic que hem produit i consumit fins a l’actualitat a nivell mundial s’ha pogut reciclar. A més, el 80% dels residus que trobem en el mar provenen de terra, mentre que el 20% restant és conseqüència de l’activitat marina.

El gran drama del plàstic és que encara que el tirem en el contenidor groc pot acabar arribant al mar. De fet, el 2015, Greenpeace va fer un estudi que afirmava que de mitjana, a Espanya, es van recollir una mitjana de 320 objectes de brossa per cada 100 metres de platja. El 75% dels residus eren objectes de plàstic.