Segueixen les restriccions per accedir a la muntanya
Segueixen les restriccions per accedir a la muntanya

Protecció Civil ha decidit ampliar les mesures i recomanacions davant l’escenari actual de temperatures extremes a tot Catalunya. Les mesures serviran per ajudar a evitar els efectes de l’onada de calor i l’alt risc d’incendis forestals.

S’ha elevat el Pla Alfa de nivell 3 per a 357 municipis (82 més que els vigents fins ara) de 27 comarques (7 més) i activa el control d’accés restringit a 11 massissos, 2 més que ara.

Ara mateix, estan activats el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per onada de calor, el Pla d’emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT) i el Pla ALFA en alguns municipis.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu que la situació s’allargui fins la setmana vinent, especialment diumenge, dilluns i dimarts.

Restriccions en els municipis en nivell 3 del Pla Alfa

L’activació del nivell 3 del Pla Alfa, el nivell màxim, implica la suspensió de totes les activitats amb risc d’incendi forestal.

Mesures que afecten a 357 municipis de 27 comarques i estan vigents des de divendres 22 de juliol i fins a la nit de dilluns a dimarts, 26 de juliol.

  • Es suspenen les activitats d’educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva i les activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural, si no es poden traslladar a en algun nucli habitat o població.
  • Es restringeixen les activitats dels casals, colònies i estades esportives a l’entorn immediat de les edificacions on es dormi.
  • Es suspèn l’activitat agrícola amb ús de maquinària entre les 12 i les 18 hores. S’exceptua la recollida de fruita i productes hortícoles, la sega de l’alfals, llaurar els camps de rostolls i el conreu d’arròs.
  • Es suspenen les obres, no autoritzades expressament pel Servei Català de Trànsit, a la xarxa interurbana inclosa la sega de cunetes.
  • Es restringeix l’ús d’eines (bufadors, serres radials, …) a menys de 500 metres de la zona forestal i a menys de 50 de terrenys agrícoles. Si per motius de força major s’han d’utilitzar cal que sigui comunicat a agents rurals per establir mesures de seguretat.
  • Es limita la circulació motoritzada en el medi natural (s’exceptuen residents i activitats que per la seva naturalesa siguin inajornables).
  • Es recomana a totes les persones que resideixen o transiten per Catalunya l’aplicació d’aquestes mesures arreu del territori.