Seguretat sanitària a la depuradora de Gavà
La depuradora de Gavà i Viladecans té capacitat per tractar 64 milions de litres al dia

El Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC (IDAEA-CSIC) organitza aquest dimecres 17 de juliol, una jornada de treball amb l’objectiu d’implementar un pla de seguretat sanitària que permeti la reutilització per al reg agrícola de les aigües de l’estació depuradora de Gavà-Viladecans.

La planta depuradora de Gavà-Viladecans és una de les quatre Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) metropolitanes, que consten de processos que permeten la reutilització de l’aigua. A aquest tipus de plantes depuradores se’ls coneix com a Estació de Regeneració d’Aigües (ERA). En aquest cas en concret, la reutilització de l’aigua regenerada en la planta s’utilitza per al reg agrícola en la zona.

Aquesta jornada de treball, emmarcada en el programa europeu de recerca i innovació, Horizon 2020, forma part del projecte WaterProtect.

Els investigadors del IDAEA-CSIC, Mirén López de Alda Villaizán, Antoni Ginebreda Martí i María Vittoria Barbieri, coordinen aquest projecte en la part espanyola, i participen desenvolupant eines innovadores que permetin la reutilització de l’aigua en entorns rurals i urbans.

La reutilització d’aigües reciclades de depuradora requereix tenir en compte paràmetres com el pH de les aigües, la salinitat, o la concentració de nitrats, fòsfor, o matèria orgànica, entre altres. I quins són els nivells màxims admissibles d’aquests paràmetres. Per a respondre a aquestes preguntes, la jornada reuneix a més de 35 representants de diferents organismes: la Comunitat d`usuaris d`aigües de la Vall baixa i del Delta del riu Llobregat (CUADALL), el Consorci Parc Agrari Baix Llobregat, Aigües de Barcelona, Consorci Espais Naturals del Delta del Llobregat, i altres agrupacions d’agricultors i representants d’ajuntaments i d’associacions de veïns de la zona.

Projecte WaterProtect

En el projecte WaterProtect, s’estan desenvolupant noves estratègies i eines per a una millor utilització de l’aigua en set zones d’estudi, a Bèlgica, Romania, Polònia, Dinamarca, Irlanda, Itàlia i Espanya.

A Espanya, la zona d’estudi seleccionada és la conca baixa del riu Llobregat. Amb una extensió de 120 km2, i localitzada en l’àrea metropolitana de Barcelona, esdevé un exemple d’una zona en la qual els recursos hídrics poden veure’s compromesos per la intensitat de les activitats agrícoles, urbanes i industrials, i per la grandària i l’alta densitat de població a la qual ha de proveir-se d’aigua potable.

Aquest projecte busca identificar els principals problemes de contaminació en cada zona d’estudi i desenvolupar estratègies i eines per a millorar la qualitat de l’aigua, avaluar mesures que minimitzin la contaminació i promoure l’ús de les més adequades en cada cas.

Les presentacions dels plans de treball seran a càrrec de Beatriz Reguera Gómez, responsable de la EDAR i de Gemma Francès, Gerent del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, respectivament. A continuació, Jordi Martín, Director de Qualitat de l’Aigua i Director tècnic del Laboratori d’Aigües de Barcelona, presentarà els plans de de seguretat sanitària.

Aquesta és la segona jornada que s’organitza a la planta de Gavà-Viladecans, dins del projecte WaterProtect. S’espera que els resultats obtinguts serveixin per al desenvolupament de nous models de regulació en el marc de l’aigua a nivell europeu