Projecte Gavius
El projecte Gavius, liderat per l’Ajuntament de Gavà, seleccionat pel fons europeu Urban Innovative Actions

L’Ajuntament de Gavà ha posat en marxa el Servei d’Atenció Integral (SAI), un espai de servei d’atenció integral adreçat a persones del col·lectiu LGTBI que pateixen, hagin patit o estiguin es risc de patir discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

El SAI és també un servei de sensibilització i informació per a persones i entitats per tal de mostrar la diversitat d’orientació sexual i d’identitat de gènere i prevenir la LGTBIfòbia. Aquest recurs vol donar resposta tant a aquestes situacions de discriminació com a qualsevol necessitat d’acompanyament, suport o informació i derivació que tingui la ciutadania en relació a la diversitat sexual i de gènere.

A través del SAI es donarà una resposta des del primer dia d’atenció i es pot fer a través de tres vies: presencial, telefònica i telemàtica. Els principals objectius d’aquest SAI passen per oferir informació, orientació i assessorament sobre els drets de les persones LGTBI; donar suport social en relació a qüestions com ara els serveis sanitaris; o la detecció, atenció i/o derivació a serveis especialitzats en situacions de discriminació per raó d’identitat, orientació i expressió de gènere.

Per desplegar aquest servei l’Ajuntament de Gavà i la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya signaran un acord de col·laboració.