L’Ajuntament de Gavà activa avui el dispositiu “Gavà, t’ajuda” amb un doble objectiu:

  • Donar suport per necessitats bàsiques a persones que no poden sortir de casa.
  • Canalitzar les demandes de fer voluntariatde la població.

A qui s’adreça?

  • Persones que no poden sortir de casa, especialment gent gran, i que necessiten ajuda. Principalment, per fer la compra imprescindible: aliments, productes farmacèutics i d’higiene. També es valoraran altres necessitats.
  • Persones voluntàries per prestar el servei. Es recolliran les peticions i sel es aniran requerint en funció de les necessitats. A hores d’ara, el suport a les persones amb dificultats s’està cobrint amb personal municipal.
  • Persones que vulguin comunicar a l’Ajuntament la situació de dificultat d’algun familiar, amic o conegut

Com contactar?

S’habilita un telèfon únic: 93 263 91 33Estarà operatiu de 9 a 20 hores, atès per personal de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Funcionament

✓L’Ajuntament valorarà i prioritzarà les demandes depersones que necessiten suport.

✓Les peticions per fer les compres imprescindibles es traslladaran als voluntaris i voluntàries.En cas que la persona estigui confinada, rebrà el suport de personal d’atenció domiciliària.

✓Les compres les abonaran els particulars.

✓En cas que comuniquin altres necessitats es determinarà si el suport s’ofereix a través dels serveis municipals o bé d’entitats d’ajuda a col·lectius vulnerables.

✓Paral·lelament, l’Ajuntament trucarà a persones usuàries de Serveis Socials que no tenen teleassistència. L’empresa del servei de teleassistència està en contacte amb les persones usuàries per conèixer les seves necessitats.

Persones voluntàries

✓Rebran instruccions clares i precises de com actuar.

✓S’identificaran com a voluntàries de l’Ajuntament i disposaran d’una acreditació que rebran a través del mòbil.

✓Es faran càrrec de demanar els diners per fer la compra, adquirir els productes i portar-los al domicili.

✓La compra es deixarà a la porta de casa.

✓No   es   podrà   entrar   al   domicili   i el   temps   de   contacte   serà   el   mínim imprescindible. No es podrà estar de conversa. No es podrà acceptar aigua, cafè o cap altre oferiment.

✓Si reben alguna altra petició, indicaran que cal que aquestes es comuniquin de nou a l’Ajuntament.