meses electorals

L’atzar ha decidit quins ciutadans i ciutadanes formaran part de les meses electorals a les eleccions generals del pròxim 23 de juliol. Aquest matí s’ha celebrat el sorteig a la sala de juntes de l’Ajuntament, coincidint amb la primera Junta de Govern Local després de la formació del nou consistori.

El sorteig es realitza de manera automàtica pel sistema administratiu i, com a les recents eleccions municipals, s’han escollit 14 candidats per a cada lloc de cada taula: un president o presidenta i dos vocals. S’ha fet així per tenir sobradament cobertes les possibles incidències que puguin sorgir amb les persones que han estat escollides. Així doncs, si es multipliquen les 14 persones escollides al sorteig per cada lloc i per cadascuna de les 54 meses electorals que hi haurà a Gavà, en el sorteig d’avui surten escollits 2.268 ciutadans i ciutadanes. La immensa majoria, però, mai sabrà que els seus noms han sortit en aquest sorteig perquè no els arribarà el torn.

En aquest sorteig hi han entrat tots els gavanencs i gavanenques censats a la ciutat, menors de 70 anys i que sàpiguen llegir i escriure. En el cas de la presidència de mesa, s’estableix un filtre addicional, i és que els candidats han de tenir el batxillerat, formació professional o graduat escolar.

Demà, 27 de juny, comença el període de tres dies que la Junta Electoral té per enviar les notificacions, mitjançant correu certificat, a les persones que han sortit en les primeres posicions del llistat de cada mesa —titular i dos suplents—. A partir de la rebuda d’aquesta notificació comença a córrer el termini de set dies per presentar al·legacions. Entre el 8 i el 13 de juliol, la Junta Electoral de Zona comunicarà la decisió definitiva, després d’avaluar els motius de cada persona.