meses

Aquest matí s’ha dut a terme al sorteig per formar part de les meses electorals de Gavà de cara a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig, coincidint amb la Junta de Govern Local. El sorteig, com sempre, s’ha dut a terme de manera automàtica pel sistema administratiu, que permet escollir fins a 14 persones per càrrec, incloent-hi les titulars i les suplents. Així, a la llista han estat incloses 2.430 persones. En una primera instància, però, només es notificarà a les 9 primeres que formaran part de cada mesa: un president i dos vocals titulars més 2 persones suplents per cadascun d’aquests càrrecs.

En aquest sorteig hi han entrat tots els gavanencs i gavanenques censats a la ciutat, menors de 70 anys i que sàpiguen llegir i escriure. En el cas de la presidència de mesa, s’estableix un filtre addicional, i és que els candidats han de tenir el batxillerat, formació professional o graduat escolar. Aquest cens és de 34.441 persones, repartides en 4 districtes, 29 seccions, 10 col·legis i 54 meses electorals.

Demà, 16 d’abril, comença el període de tres dies que la Junta Electoral té per enviar les notificacions, mitjançant correu certificat, a les persones que han sortit en les primeres posicions del llistat de cada mesa. A partir de la rebuda d’aquesta notificació comença a córrer el termini de set dies per presentar al·legacions.