candidat ciu

candidat ciu

Ramon Castellano, portaveu del grup municipal

Vivim afectats per l’ona d’un terratrèmol econòmic que ens ve de l’exterior, però en els darrers dies hem patit un de propi, aquest cop amb l’epicentre a Gavà i els efectes són devastadors. Una catàstrofe que es diu GTI, empresa municipal que frega la fallida amb conseqüències letals per a l’Ajuntament i amb una ona expansiva que provoca el trencament i l’enfonsament del govern entre el PSC i ICV-EUiA  ja evidenciat. I qui pagarà la culpa? La pròpia ciutat perdent riquesa pública, els propis ciutadans amb un increment d’impostos brutal i amb l’herència d’una ciutat hipotecada per anys. Em preocupa molt el que pugui passar… correm el risc d’una tragèdia amb molts efec­tes negatius per tot el que està succeint dins l’ajuntament. Una po­lí­tica local que acaba sent immoral i que ha generat situació d’emergència. Cal reflexionar, treballar i decidir el futur plegats, CiU estem com­promesos. Ja no valen les majories, ja no val la meitat + 1. Podem fer moltes coses junts, tots els partits, però no sense parlar i canviant l’es­tructura actual. Escoltar-nos mútuament; almenys intentar-ho. No­saltres hi estem disposats. El PSC es pot sentir molt fort internament davant nostre i menystenir-nos però és un gravíssim error. Que per part nostra no quedi. Si continuem així, malament per a tots: però sobretot per Gavà.

Per acabar, felicitar els joves de la nova JNC de Gavà; benvinguts a la lluita per la llibertat! @jncgava