ajuntamentgava140113

ajuntamentgava140113Façana de l’Ajunatment de Gavà

El Pla d’ocupació de Gavà ja subvenciona 10 empreses per 12 contractacions

El Govern municipal ha aprovat les ajudes a dues noves empreses i una desena continuen amb el procés de tramitació

La línia d’ajudes impulsada per l’Ajuntament de Gavà per promoure la contractació de persones aturades en l’empresa privada ja ha permès crear 12 llocs de treball per a ciutadans i ciutadanes de Gavà. La Junta de Govern Local va aprovar el passat divendres dues noves subvencions, que s’afegeixen a les vuit atorgades el passat més de desembre.

 

Fins el 31 de gener s’hi podran acollir a aquestes ajudes aquelles empreses del conjunt de l’Àrea Metropolitana que es comprometin a contractar durant un any persones empadronades de Gavà i registrades a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandants d’ocupació. A través d’aquesta iniciativa, l’Ajuntament es fa càrrec del salari dels sis primers mesos. Es tracta d’una iniciativa pionera en els plans d’ocupació que impulsa l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

 

Les empreses a les quals es va aprovar divendres la subvenció són Innobaix, l’Agència per a la Innovació del Baix Llobregat, amb seu a Cornellà, i Grupo Prisma, de Santa Coloma de Cervelló. Cadascuna d’elles ha contractat un treballador/a a través de la Borsa de Treball del Centre de Suport a l’Empresa de Gavà. El fet que aquestes empreses siguin de fora de Gavà demostra l’interès que ha despertat la iniciativa més enllà de la ciutat. Innobaix i Grupo Prisma s’afegeixen a les vuit empreses a les quals es va atorgar l’ajuda el passat mes de desembre. D’aquestes, sis empreses són de Gavà, una de Sant Feliu de Llobregat i una de Viladecans, i han fet un total de 10 contractacions. La xifra d’empreses beneficiàries dels ajuts es podria ampliar en les properes setmanes atès que hi ha una desena de negocis que han iniciat el procés de tramitació.

 

A més d’afavorir la creació de llocs de treball, el projecte té l’objectiu d’acompanyar les persones contractades a través d’un itinerari professional que inclogui accions de formació i orientació, donar suport a les empreses i oferir-les els serveis necessaris per a la preselecció dels candidats i el seguiment posterior a la contractació.

 

Les bases Per atorgar les ajudes, es prioritzaran les empreses vinculades a sectors econòmics de l’àmbit social i la dependència, i del medi ambient i l’eficiència energètica o assimilats. Les podran sol·licitar les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, amb seu social o radicades a l’Àrea Metropolitana, que no hagin efectuat acomiadaments improcedents en els 3 mesos anteriors a la data de contractació per a la qual sol·liciten la subvenció, que no tinguin deutes per cap concepte amb l’Ajuntament i que estiguin al corrent del pagament de les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.


L’Ajuntament estableix com a col·lectius prioritaris per contractar les persones desocupades que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d’atur o hagin esgotat aquest subsidi, les persones en atur majors de 45 anys, les persones desocupades amb discapacitat, les persones que hagin estat en situació d’atur durant 2 anys o més, i les dones i joves també en situació d’atur.

 

El procés de selecció el realitzaran les empreses. Tot i això es recomana que les ofertes de treball es gestionin a través del Centre de Suport a l’Empresa i l’Oficina de Treball de la Generalitat, que podran col·laborar en el procés de preselecció de candidats i candidates. L’Ajuntament subvencionarà sis mesos de salari brut mensual inclosa la prorrata de les pagues extraordinàries (entre 1.200 i 1.500 euros, depenent del grup de cotització) i inclòs l’import de les quotes de la Seguretat Social corresponents a l’empresa. A més, l’Ajuntament formarà les persones contractades, dins de l’horari laboral en diferents temes: Habilitats socials per a la cerca de feina (5 hores), La cerca de feina per internet (5 hores), Crea el teu negoci (3 hores) i Sensibilització i conscienciació del medi ambient (3 hores).

 

Un altre dels aspectes que recull les bases és el seguiment i avaluació per part de l’Ajuntament per tal de comprovar el grau de compliment per part de l’empresa. En aquest sentit, des del departament de Promoció Econòmica es realitzaran entrevistes de seguiment i orientació amb l’objectiu d’augmentar les possibilitats de reincorporació al mercat de treball un cop finalitzat el projecte.

 

El termini per presentar les sol·licituds i la documentació finalitzarà al 31 de gener de 2013.La dotació d’aquesta iniciativa és de 398.550 euros a càrrec dels pressuposts de l’Ajuntament de Gavà, amb el finançament del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2012-2015. Aquest import correspon a 2012 i 2013, els dos primers anys del pla conjunt impulsat per les dues institucions.

 

Subvencions fiscals a l’activitat econòmica Aquesta línia d’ajudes s’emmarca en el Pla de Promoció Econòmica engegat per l’Ajuntament amb l’objectiu d’atraure nova activitat econòmica al municipi i que aquesta contribueixi a generar nous llocs de treball per als gavanencs i les gavanenques. Aquest pla inclou un seguit de mesures que han de permetre definir un nou model productiu que aporti valor afegit, més competitivitat, més ocupació i que estableixi estratègies i accions en col·laboració amb l’empresariat i els agents socials.

 

El Pla de Promoció Econòmica inclou, entre d’altres aspectes, les subvencions fiscals a l’activitat econòmica. En concret, ajudes per la taxa d’obertura d’establiments, ja sigui un local comercial, una nau al polígon industrial o un negoci que es trasllada des d’un altre municipi. Per a tots ells, s’aplicarà una subvenció del 50%, que es pot ampliar en funció de la generació de llocs de treball per a ciutadans/anes de Gavà, fins al 80% en contractar fins a 5 treballadors/es i del 100% si es contracten més. Les subvencions

 

també es fan extensives a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per adequació del local. En tots els casos, la subvenció arribarà al 50% de l’import.