TAXES I IMPOSTOS MUNICIPALS 2020
Sessió extraordinària del Ple Municipal celebrada ahir

L’Ajuntament de Gavà preveu aplicar l’increment del 3% al valor cadastral proposat per la ponència del Cadastre (organisme dependent del Ministeri d’Economia i Hisenda) a l’Impost de Béns Immobles (IBI). L’increment d’un 3% del valor cadastral a l’IBI es traduirà en una pujada en els rebuts d’entre 7 i 12 euros a la majoria de barris de la ciutat.

A les ordenances s’estableix un recàrrec del 50% sobre els habitatges buits per un període de més de 2 anys i una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’impost per als immobles d’ús residencial destinats al lloguer. El portaveu del govern municipal, Jordi Tort, va explicar que “es mantenen les ajudes destinades a diferents col·lectius amb subvencions del 50% per a persones en atur de llarga durada que hagin treballat un màxim de 45 dies en els últims 2 anys, persones majors de 65 anys i famílies monoparentals, així com bonificacions a totes les famílies nombroses i als titulars de noves construccions i obres de rehabilitació integral”.

L’impost de vehicles, l’impost d’activitats econòmiques i la zona blava es congelen junt a les tarifes de sondatges i rases i de publicitat.

Pel que fa a la taxa d’escombraries domiciliàries, tindrà una pujada del 3%, passant del 71,6 al 73,82 euros. En aquesta taxa es manté la subvenció del 100% per a persones majors de 65 anys fins a determinat nivell de renda, i la bonificació del 20% en el cas d’autogestió de la fracció orgànica

La taxa d’escombraries comercials tindrà una pujada del 10% per aproximar el tribut al cost del servei per la implantació del nou sistema de recollida porta a porta, mentre que la taxa d’entrada de vehicles augmenta un 3%, de manera que un gual permanent passarà a pagar del 105,9 a 109, 2 euros.

La portaveu del PP, Mònica Parés, va criticar “la manca de diàleg de l’equip de govern” i va defensar la proposta de “no augmentar l’IBI. Creiem que és un increment abusiu sobre la pressió fiscal dels nostres veïns”.

El portaveu de Junts per Gavà, Isidre Cases, va demanar en la seva intervenció “que esperem que el desplegament de l’article 11, sobre les mesures de control dels habitatges buits serveixi per augmentar el lloguer social i no tingui només un afany recaptatori”.

El portaveu de Podemos, Miguel Herrera, que va proposar una baixada de l’IBI del 4%, va qualificar de “desorbitada la pujada d’impostos” i a afegir que “vostès estan demostrant les seves formes absolutistes i desproporcionades perjudicant als veïns i veïnes de Gavà”.

El portaveu del Ciutadans, Miguel Ángel Ibáñez, va assenyalar que el seu grup va votar en contra de la baixada del 4% proposada per Podemos “perquè s’ha de ser responsable però també s’ha de mirar l’altra cara, nosaltres creiem que en el punt mitjà, entre una cosa i l’altra: baixar el 4% o pujar el 3%, està la nostra proposta que és congelar l’IBI”.

El portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya, Albert Massana va manifestar que “l’actual model de fiscalitat no respon al principi que els ciutadans paguin d’acord amb la seva capacitat, la normativa legal és obsoleta i no respecta l’autonomia local. Hem de treballar i avançar en una fiscalitat progressiva”.

Les ordenances fiscals es van aprovar ahir de forma provisional.