En Comú Podem Gavà exigeix una solució definitiva a la regressió de la platja
Aspecte de la platja deprés de ser afectada per un dels temporals

Les platges metropolitanes més afectades han perdut entre 20 i 40 metres d’amplada en tan sols un mes. La reducció de superfície ha anat acompanyada d’una gran reducció de volum: en la majoria d’aquests casos el mar s’ha emportat sorra i s’ha produït un talús d’entre 2 i 3 metres d’alçària. Aquest és el resultat principal de l’informe de seguiment que l’AMB fa mensualment sobre el registre d’amplada de totes les platges metropolitanes per optimitzar-ne la gestió integral.

Les pèrdues d’amplada més greus s’han produït a la platges de les Barques de Montgat i a la Nova Mar Bella de Barcelona. Es tracta de les afectacions més importants dels últims 30 anys. En el cas de Montgat, des que es va construir l’espigó l’any 1980, i pel que fa a la platja de la Nova Mar Bella, des que es va fer la platja al 1992.

Els successius temporals Aline, Bernard, Ciaran i Domingos van provocar una configuració atípica al litoral metropolità, amb vents de garbí (sud-oest) i onatge de fins a 4,5 metres d’alçària. Aquesta situació va sacsejar la banda de ponent de moltes platges, que és la que es troba més encarada o perpendicular al flux de vents dominants. En canvi, a la banda de llevant d’algunes platges s’ha detectat un increment de l’amplada a causa de la sobreacumulació de sorra derivada dels vents del sud-oest, a sobrevent d’alguns espigons.

L’increment de la freqüència  dels temporals en aquest cas, juntament amb la fragilitat de les platges, implica un augment de fluctuacions sobtades de l’amplada, que fan més vulnerables aquests espais naturals.

Primers passos del Pla d’estabilització de les platges

L’AMB segueix treballant en la coordinació d’un pla d’estabilització de les platges metropolitanes. Des del 2017, l’AMB ha fet diferents estudis previs per conèixer la dinàmica i el funcionament del litoral metropolità. Aquest coneixement està servint com a fonament d’aquest pla de resiliència, i la informació de base s’està emprant per als projectes que té sobre la taula el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO).

El Govern central ha posat en marxa un paquet de cinc projectes amb l’objectiu de revertir la situació:

  •  Projecte en execució: descontaminació de la platja del litoral de Sant Adrià de Besòs. Es troba en l’última fase i està previst que la platja estigui oberta la pròxima temporada d’estiu.
  • Projecte en licitació: estabilització de les platges de Barcelona.
  • Projecte en redacció: protecció i estabilització de les platges de Montgat. Entrega prevista per al desembre del 2023.
  • Projecte en redacció: alternatives per a la protecció i estabilització de les platges del delta del Llobregat, previst per a finals d’any.
  • Projecte en execució: el Port de Barcelona, a instància del MITECO, està realitzant la radiografia de nous dipòsits de sorra a les zones més fondes de la costa de Barcelona per tal que en el futur siguin una zona d’extracció de sorres de diferents granulometries, que es puguin aportar tant a les platges de Barcelona com a les zones nord i del delta del Llobregat.