Termini obert per demanar beques escolars a Gavà
Fins el 15 d'octubre, es poden demanar les beques escolars.

Fins el 15 d’octubre es poden sol·licitar les beques i ajuts escolars que atorga l’Ajuntament per al curs 2019-2020 amb la finalitat de garantir la igualtat dels infants en l’àmbit escolar. Són 8 línies d’ajuts i les famílies han de presentar només una única sol·licitud per demanar-los.

La partida més elevada és la destinada a l’adquisició de llibres de text amb una dotació de 60.000 euros. També se subvencionen els quaderns d’activitats, els materials necessaris per a l’alumnat amb necessitats especials, diccionaris i llibres de lectura, llicències de llibres digitals o aparells electrònics necessaris a per a la seva lectura. L’ajut oscil·larà entre el 65 i el 100% de la despesa. El curs passat es van beneficiar d’aquest tipus d’ajut 599 infants.

Les beques destinades a socialització i reutilització de llibres tenen una assignació de 40.000 euros. L’objectiu es potenciar que els centres educatius apostin per la socialització no només dels llibres de text i de lectura, sinó també d’altes materials curriculars, inclosos els digitals. El curs passar es van beneficiar 8 centres.

Les beques per sortides curriculars que tenen l’objectiu de garantir la participació dels infants que per motius econòmics no s’apunten a les sortides o colònies tenen una dotació de 40.000 euros. El curs passat es van beneficiar d’aquesta ajuda 653 infants.

Pel que fa a les beques per a les activitats extraescolars, l’Ajuntament destinarà aquest curs 55.000 euros. Se subvenciona el cost total o parcial de les quotes de participació en una activitat prestada per alguna AMPA, club esportiu, escola de música, pintura, dansa, arts escèniques, idiomes o d’altes similars vinculades amb la cultura, l’educació o l’esport. L’any passar 425 infants es van beneficiar d’aquesta ajuda.

Una altra línia d’ajuts són les beques per suport a les SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva), que manté la quantia del curs passat 22.500 euros. Aquesta ajuda, que sol·licita el centre escolar o AMPA, permet al centre disposar d’un monitor de reforç. Fins el 15 d’octubre es poden sol·licitar les beques i ajuts escolars que atorga l’Ajuntament per al curs 2019-2020 amb la finalitat de garantir la igualtat dels infants en l’àmbit escolar.

La partida més elevada és la destinada a l’adquisició de llibres de text amb una dotació de 60.000 euros. A més dels llibres, se subvencionen els quaderns d’activitats, els materials necessaris per a l’alumnat amb necessitats especials, diccionaris i llibres de lectura, llicències de llibres digitals o aparells electrònics necessaris a per a la seva lectura. L’ajut oscil·larà entre el 65 i el 100% de la despesa. El curs passat es van beneficiar d’aquest tipus d’ajut 599 infants.

Les beques destinades a socialització i reutilització de llibres tenen una assignació de 40.000 euros. L’objectiu és potenciar que els centres educatius apostin per la socialització, no només dels llibres de text i de lectura, sinó també d’altes materials curriculars, inclosos els digitals. El curs passat es van beneficiar de la iniciativa 8 centres.

Les beques per a sortides curriculars, que tenen l’objectiu de garantir la participació dels infants que per motius econòmics no s’apunten a les sortides o colònies, tenen una dotació de 40.000 euros. El curs passat es van beneficiar d’aquesta ajuda 653 infants.

Pel que fa a les beques per a les activitats extraescolars, l’Ajuntament destinarà aquest curs 55.000 euros. Se subvenciona el cost total o parcial de les quotes de participació en una activitat prestada per alguna AMPA, club esportiu, escola de música, pintura, dansa, arts escèniques, idiomes o d’altes similars vinculades amb la cultura, l’educació o l’esport. L’any passar 425 infants es van beneficiar d’aquesta ajuda.

Una altra línia d’ajuts són les beques per suport a les SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva), que manté la quantia del curs passat 22.500 euros. Aquesta ajuda, que sol·licita el centre escolar o AMPA, permet al centre disposar d’un monitor de reforç en activitats fora de l’horari de classe.

Les ajudes també s’estenen a altres conceptes com el complement de les beques menjador que atorga el Consell Comarcal del Baix Llobregat amb una dotació de 60.000 euros , el menjador a alumnat de Secundària amb una partida de 15.000 euros, les beques dels casals i activitats amb 26.000 euros, les del casal d’agost amb 34.000 euros i les beques de suport a la inclusió en els casals d’estiu amb 26.000 euros.

El període per sol·licitar el conjunt de beques s’allargarà fins el 15 d’octubre, a excepció de les beques de socialització i reutilització i les de suport SIEI, en què el termini s’amplia fins el 30 de novembre. Les famílies interessades únicament hauran de fer una sol·licitud on podran demanar les beques que els interessin.

Les bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament d’aquests ajuts es van aprovar a la sessió plenària del mes de juliol.

 

PUBLICITAT