Territori i Sostenibilitat inicia els treballs per ampliar les ZEPA
Territori i Sostenibilitat inicia els treballs per ampliar les ZEPA

El Departament de Territori i Sostenibilitat ja ha començat a treballar en l’ampliació de les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), de les reserves naturals del delta del Llobregat, tal i com demanava la carta d’emplaçament que la Comissió Europea va adreçar el passat mes de febrer a Espanya, instant l’Estat a reforçar les mesures de protecció del delta davant l’impacte negatiu que han tingut les ampliacions del port de Barcelona, inclòs el desviament de la llera del riu Llobregat, i de l’aeroport del Prat, així com la construcció d’un aparcament en l’espai protegit de Can Sabadell. Des del Departament i en compliment dels terminis fixats, ja s’ha tramès tota la informació requerida al Ministeri d’Exteriors perquè aquest la remeti a la Comissió Europea.

Paral·lelament, el Departament ha mantingut reunions bilaterals amb cadascun dels ajuntaments del Delta del Llobregat per informar-los sobre la situació i els passos que s’estan donant per tramitar l’ampliació de les ZEPA, així com el Pla de protecció del medi natural i del paisatge dels espais naturals protegits, que requereix habitualment d’un desenvolupament més llarg. Actualment, s’estan realitzant els treballs tècnics i les reunions de treball prèvies a la fase d’informació pública.

Des del Departament, es recorda que l’ampliació de les dues infraestructures que impacten al delta del Llobregat , el port i i l’aeroport de Barcelona, són responsabilitat de l’Estat. I, en aquest sentit, és l’Administració de l’Estat qui ha d’impulsar les actuacions compensatòries necessàries per donar compliment al requeriment europeu, més enllà de l’ampliació de les zones ZEPA o l’establiment d’un Pla de protecció. Per això, des del Departament, tal i com es va explicar en la darrera reunió de la junta rectora del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, s’exigeix a l’Estat que compleixi i incrementi les mesures ambientals compensatòries establertes al seu dia, després de demostrar-se insuficients.

Inversió de 74 milions

El Departament de Territori i Sostenibilitat també preveu invertir a través de l’Agència Catalana de l’Aigua més de 74 milions d’euros per a millorar l’estat ambiental del delta del Llobregat i el seu parc agrari durant el període 2022-2027. Des del Departament es considera que més enllà de la protecció formal cal implementar mesures per incrementar la portada d’aigua de qualitat a les zones humides protegides.

Amb aquestes inversions s’incrementarà la producció de l’aigua regenerada, amb la millora de les estacions de regeneració d’aigua de les depuradores de Gavà i Prat de Llobregat, així com el sistema de sanejament de Gavà/Viladecans. També es rehabilitarà les zones humides del Pla de Llobregat i es realitzaran actuacions de prevenció i defensa contra les inundacions, millorant el drenatge de la plana del delta i les lleres.

D’altra banda, tant des de l’ACA com des del Departament de Territori i Sostenibilitat es potenciaran actuacions de millora ambiental que s’han de dur a terme de manera coordinada amb altres administracions implicades. Entre elles, un pla per gestionar la barrera de sorra que s’acumula en la desembocadura de la Murtra (terme municipal de Gavà i Viladecans), programes d’eliminació del tap de sorra a la desembocadura de la riera de Sant Climent i Remolar (termes de Viladecans i El Prat de Llobregat), així com estudis de mobilitat de dinàmica litoral per a la prolongació dels espigons de la desembocadura de la riera de Sant Climent al mar (Viladecans).

En aquesta línia, també es volen dur a terme actuacions en altres àmbits, com la posada en funcionament d’un pou de l’aqüífer profund existent a la maresma dels Reguerons (Viladecans), l’estudi d’accions de millora de la qualitat de l’aigua dels canals que envolten les basses de can Dimoni (Sant Boi de Llobregat), així com mesures de neteja i manteniment de les Corredores del delta, entre d’altres.