Trencament al sistema de sanejament
Trencament al sistema de sanejament

El 26 d’octubre, els serveis tècnics de l‘AMB van detectar, a través de l’empresa operadora Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana del Cicle de l’Aigua, una incidència en el sistema metropolità de sanejament a la zona del camí de la Pineda, al terme municipal de Gavà, en què s‘observava una fuita d’aigües residuals. Després de la primera inspecció es va determinar que la fuita era producte d’un trencament al col·lector

En un inici, les feines de reparació es van centrar en condicionar el terreny per a poder obrir la rasa i fer la reparació.  Es va retirar vegetació i arbres morts que estaven a la zona, per poder tenir accés a la conducció d’aigües residuals.

Una vegada desbrossat el terreny, es va instal·lar un well-point, un sistema per assecar del tot el terreny i tenir accés al col·lector per poder-lo reparar.

L’abocament al punt de trencament és puntual, i està acotat. S’observava un soscavament del terreny que s’omplia i es buidava d’aigua segons el bombament es posava en marxa, però no es va produir cap estancament d’aigües residuals.

Un cop assecat el terreny, va començar l’excavació per realitzar la reparació de la canonada. En aquell moment van entrar en servei 9 camions cisterna per fer un by-pass de l’aigua i minimitzar l’abocament al medi.

Durant el dia d’ahir, el bombament en direcció a la depuradora va quedat aturat, i es posarà en funcionament quan finalitzi la reparació. Les feines executades van ser les següents:

  • Posada en marxa del dispositiu de transvasament d’aigua residual, mitjançant els 9 camions cisterna. Durant la nit es redueix el número de camions per descans dels xofers i per qüestions de soroll a les zones de descàrrega del municipi de Gavà
  • Bombament de les aigües residuals cap al canal d’aigües pluvials (corredora Mestra)
  • Obertura de la barrera de sorra, per donar sortida a l’aigua dels canals de pluvials de Castelldefels i baixar el nivell al canal de pluvials de la corredora Mestra
  • Excavació i identificació de la canonada trencada mitjançant un robot equipat amb una càmera. La conducció es troba en mal estat i s’haurà de substituir, tant en sentit Gavà com Castelldefels.

En total, caldrà substituir 24 metres lineals de canonada, que estan massa malmesos per complir amb la seva funció. L’AMB i Aigües de Barcelona estan estudiant les millors opcions per enllestir el més aviat possible la reparació del col·lector.

Més enllà d’aquesta reparació d‘emergència, i per evitar futurs problemes similars, l’AMB té prevista  la substitució completa del col·lector interceptor de Castelldefels, que es troba estructuralment malmès com a conseqüència de nombrosos anys de servei. Aquesta intervenció, que tindrà un cost aproximat de 7 milions d’euros, es farà amb finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

En una primera fase s’executarà el nou col·lector. En una segona fase, s’avaluarà la idoneïtat de fer la rehabilitació del col•lector antic, o en cas que no sigui possible, de la seva retirada.

Actualment s’està redactant el projecte constructiu d’aquesta obra, que es preveu que estigui acabat el desembre del 2020. Segons càlculs de l’AMB, l’obra s’iniciarà entre el desembre del 2021 i el gener del 2022, i finalitzarà el desembre del 2022.

L’AMB i Aigües de Barcelona seguiran informant del desenvolupament de la reparació en les properes hores i dies.