Un informe alerta que la costa catalana es troba en situació límit
La platja de Gavà ha notat els efectes dela regressió (Foto: Xavi Cabo)

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible ha emès un informe on alerta “sobre la situació límit de la costa catalana” i urgeix a “prendre mesures per garantir-ne la sostenibilitat“. L’estudi destaca la fragilitat dels seus hàbitats i dels serveis ecosistèmics i apunta que “des de l’any 2017, s’observa una regressió significativa de les platges en alguns sectors del litoral metropolità, amb taxes de regressió mitjana de fins a 9,8 m/any a Badalona i de 7,5 m/any a Montgat, i només un 20% de la costa disposa de prou espai d’acomodació per continuar enretirant-se davant de la pujada del nivell del mar”.

En aquest sentit, el treball recorda que entre els anys 2002 i 2010 es van aportar aproximadament 775.000 m3/any de sorra al litoral, majoritàriament a les platges de Barcelo­na, entre elles Gavà, i alerta que “la regeneració de sorra amb mitjans mecànics és insostenible a llarg termini i té uns costos econòmics i ambientals elevats i creixents”.

Nova portació de sorra a la platja per combatre la regressió
Nova portació de sorra a la platja per combatre la regressió

l’informe fa una crida al Govern i a les altres administracions i actors vinculats al litoral a “accelerar el procés d’adaptació climàtica i repensar la costa per fer-la més resistent als seus impactes (especialment, a la puja­da del nivell del mar i la intensificació de la freqüència i magnitud dels temporals)”, i a fer-ho “ampliant l’escala territorial de les actuacions de gestió del li­toral perquè abasti l’àmbit de la conca hidro­gràfica i la zona marina d’in­fluència”.

Finalment, el CADS recomana per a la costa catalana desenvolupar els instruments legislatius necessaris per implantar un model d’economia més circular i de gestió de residus que redueixi la càrrega de plàstics i altres residus i contaminants que arriben a mar, la introducció de nous instruments de fiscalitat ambiental que cobreixin els múltiples usuaris i usos del litoral i facin efectiu el principi de “qui contamina, paga”, i una estratègia coordinada de vigilància i monitoratge del sistema litoral per garantir un bon coneixement del seu estat i de la seva evolució amb el desenvolupament del Servei d’Oceanografia Operacional de Catalunya i l’impuls a les campanyes de ciència ciutadana sobre el litoral.