Els comitès d’empresa de Renfe i Adif han acordat convocar vaga els dies 24 i 30 de novembre i 1, 4 i 5 de desembre davant la incertesa generada en les plantilles pel traspàs de Rodalies acordat entre el PSOE i ERC.

Segons la resolució del Ministeri, els serveis mínims essencials de Renfe seran del 75% per als trens de rodalies en hora punta, de 6:00 del matí a 9:00, de 14:00 a 16:00 hores i de 18:30 a 20:30 hores. I del 50% la resta de la jornada. En mitja distància, es cobrirà el 65% dels serveis. I als AVE, de llarga distància, el 72%.

Detall de les afectacions

  • Viernes 24 de noviembre de 2023 de 00:00 a 23:59 horas
  • Jueves 30 de noviembre de 2023 de 00:00 a 23:59 horas
  • Viernes 1 de diciembre de 2023 de 00:00 a 23:59 horas
  • Lunes 4 de diciembre de 2023 de 00:00 a 23:59 horas
  • Martes 5 de diciembre de 2023 de 00:00 a 23:59 horas

Serveis essencials per a la jornada de vaga de 24 de novembre (de 00:00 a 23:59 h.)

Es prestarà el servei d’un dia laborable en un 66% en el període comprès entre les 6.00 i les 9.30 hores i les 17.00 i les 20.30 hores. Durant la resta de la jornada serà del 33%.

Informació d’horaris serveis essencials: plataformes digitals

A partir de demà  23 de novembre  al migdia, els clients poden consultar aquesta informació actualitzada dels horaris amb els serveis mínims programats a les pàgines web www.rodaliesdecatalunya.cat, renfe.com, app’s de Rodalies de Catalunya i Renfe Cercanías i al telèfon 900 41 00 41.

Canvis i reemborsament de bitllets

Les mesures de posvenda aplicables als serveis de Rodalies de Catalunya afectats (serveis de rodalia de Barcelona, Camp de Tarragona, Girona i serveis regionals), són les següents:

  • En el cas de títols d’Anada o d’Anada i Tornada que hagin estat validats amb renúncia de l’usuari a la seva opció de viatge, sol·licitant-ho en l’estació d’origen, es facilitarà la devolució de l’import.
  • Per als viatgers amb Abonament Recurrent, en tractar-se d’un abonament gratuït, queda exclosa qualsevol indemnització o devolució postvenda.

Qualsevol situació particular diferent de les exposades, es tramitarà mitjançant queixa a través dels canals habituals: www.rodaliesdecatalunya.cat  (formulari CQS d’Atenció al Client), telèfon 900 41 00 41 o llibre/canal digital de reclamacions.