Vaga de metges tota la setmana

Metges de Catalunya (MC) fa una crida als 5.900 facultatius d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) a secundar la vaga que ha convocat els dies 13, 14, 15 i 16 d’octubre per “salvar i evitar el desmantellament del primer nivell assistencial, causat per la desídia dels seus gestors”.

El sindicat ha acordat reprendre les mobilitzacions que ja va dur a terme a finals de 2018, perquè, diuen que “malgrat els esforços i els requeriments constants que ha fet a l’ICS per resoldre la situació límit de l’atenció primària, el procés de destrucció massiva de l’assistència i de les condicions laborals de la plantilla no s’ha aturat, sinó que ha anat a més”.

MC exigeix a l’ICS “el compliment íntegre de l’acord de sortida de vaga de 2018 que encara no s’ha desplegat en la seva totalitat i l’increment de la plantilla mèdica per poder donar resposta a les necessitats assistencials generades per la pandèmia de la COVID-19″. A més, reclama “la millora de les retribucions per tal de retenir i captar el talent mèdic, i, alhora, recuperar com a mínim el 30% del poder adquisitiu perdut pels professionals durant les retallades sanitàries, entre altres reivindicacions”.

Millores laborals

 • Recuperar el personal facultatiu perdut –800 professionals de la medicina– durant la darrera dècada.
 • Elaborar i publicar els estudis de càrregues de treball  per adequar les plantilles respectives.
 • Garantir un 25% de la jornada de treball a l’atenció comunitària totalment abandonada.
 • Blindar la distribució de la jornada laboral del personal facultatiu d’atenció primària
 • Reajustar i garantir els temps de visita de referencia segons el context sanitari
 • Garantir els terminis màxims de referència per a l’accés a les proves diagnòstiques i consultes externes d’atenció especialitzada (30 dies per a proves i consultes de prioritat preferent i 90 dies per a prioritat ordinària).
 • Acordar, mitjançant una instrucció escrita i vinculant, que tot el personal facultatiu d’atenció primària pot sol·licitar les exploracions complementàries que consideri oportunes

Millores retributives

 • Incrementar les retribucions fixes a fi de recuperar la pèrdua salarial mantinguda des de 2010 (incloent-hi les retallades de sou i l’actualització de l’IPC).
 • Convertir la retribució variable per objectius (DPO) en salari fix, com ja passa en altres comunitats autònomes.
 • Augmentar l’import del complement d’exclusivitat de l’ICS per afavorir la retenció del talent mèdic a la sanitat pública.
 • Establir un complement de desplaçament per als professionals d’odontologia que fan atenció comunitària fora del centre.
 • Modificar els criteris per a l’assoliment dels nivells de carrera professional, adaptant-los a la realitat de l’activitat assistencial en l’atenció primària.
 • Abonar el quilometratge que fa el personal facultatiu en l’àmbit rural o dotar aquestes àrees d’una flota de vehicles d’empresa suficient.
 • Retornar els tres dies d’assumptes propis al personal facultatiu retallats durant els darrers anys.
 • Garantir la lliurança efectiva postguàrdia (no recuperable) per a totes les especialitats d’atenció primària.
 • Assegurar l’exempció efectiva de l’atenció continuada (guàrdies) per al personal facultatiu major de 50 anys. Si per necessitats de servei el sistema requereix d’aquests professionals, es fixarà un complement retributiu d’expertesa que s’afegirà a les retribucions ja existents.
 • Augmentar el preu/hora de la jornada d’atenció continuada (guàrdies), tant de presència física com localitzada, afegint-hi els plusos de nocturnitat i festius.
 • Reconèixer l’atenció continuada (guàrdies) com a temps efectiu de treball a efectes dels dies de cotització per a la jubilació, la viduïtat i la incapacitat temporal o permanent.
 • Revisar la jornada nocturna i de festius del personal sanitari dels serveis penitenciaris, així com el seu sistema de guàrdies localitzades.