Jordi Tort, portavoz del grupo municipal del PSC
Jordi Tort, portavoz del grupo municipal del PSC

A finals d’octubre de 2018 el govern municipal es va reunir amb el Departament de Salut de la Generalitat. En aquesta reunió des del govern municipal li vam reclamar reprendre la construcció del CAP3, ja que és una necessitat per a la població de Gavà i, per tant, un tema prioritari per a aquest govern. A la reunió se’ns va dir que l’ambulatori ja havia passat a “prioritat 1” de la Conselleria, atès que es compleixen les ràtios de població, i que la Generalitat assignaria una partida pressupostària per actualitzar el projecte de construcció al terreny previst, a l’avinguda 8 de Març, al barri de Can Ribes.

Alguns, aquests dies, han volgut posar en perill que la ciutat gaudeixi al més aviat possible del CAP3, que esperem des del 2009. Sent coneixedors que la Generalitat tendeix a unificar serveis en els diversos CAP de les poblacions per temes d’eficiència, així com d’afavorir el treball i la conciliació dels professionals, no volem posar en risc que serveis com les urgències pediàtriques o la radiologia no arribin a la gran majoria de la ciutadania de Gavà i que hagin de continuar desplaçant-se a altres municipis per disposar d’aquests serveis.

Això no significa que seguim reivindicant, tal com hem fet els socialistes amb nombroses propostes de resolució presentades al Parlament de Catalunya, la recuperació total dels serveis sanitaris que tenia la nostra població, abans de les retallades dels governs de l’antiga CiU i ERC, entre aquests serveis la reobertura del dispensari de Gavà Mar.

No entenem les ganes d’ERC Gavà de confrontar barris de la nostra ciutat per una ubicació que ja ha estat sobradament estudiada i definida tenint en compte els criteris del Departament de Salut, i entenent que el paper dels polítics responsables és facilitar l’accés als serveis mèdics de forma eficaç i eficient a la ciutadania, i no pas crear una disputa inexistent entre barris que tenen demandes diferents.