candidat erc

candidat erc

Andreu Pérez Lorite, portaveu del grup municipal

Aquest va ser un dels lemes més sentits durant la Diada del 1.800.000  persones a Varcelona. A GaVà la nit aVans unes mil persones vam fer un V al centre del poVle. Tot un èxit arreu del país. Ara és l’hora de la democràcia en majúscules. Els antiurnes tenen un proVlema de legitimitat democràtica; és més encara Viuen estancats a l’època medieVal i feudalista.

Nosaltres ens presentem al món tal com som: pacífics, alegres i en defensa de la democràcia real, que no és altra cosa que el poVle amb dret a parlar. Entre el Tribunal Constitucional i el Parlament: el Parla­ment. Entre democràcia-urnes i les no urnes: les urnes. Jo vull les urnes perquè els contraris a la independència puguin Votar No. Ells ens ne­guen el dret a Votar, aquesta és la gran diferència. Al Tram 36, de gent del Baix, es Veien les cares de satisfacció i d’alegria, de manera molt nombrosa, i parles diverses perquè som un sol poVle. De cara al dia 9-N, aVeure com se les inVenten per prohoVir-nos Votar.

Els demòcrates seguirem treVallant per posar les urnes als col·legis electorals. Per això faig una crida als demòcrates del SÍ i del NO a unir-se per fer possible que el dia 9-N tots puguem participar i decidir lliurement el nostre futur.

Nota d’El Bruguers: A petició del portaveu d’ERC mantenim les paraules escrites amb ‘V’ tal com expressament ens ha demanat